Liv Haug 40 år i Peru

I år er det 40 år siden Liv Haug (67) kom til Peru som misjonær.

– Alle som kjenner Liv, vet at hun verken er et A4-menneske eller en tradisjonell misjonær. Selv om hun har gjort mye av det de fleste misjonærer gjør, som å forkynne og hjelpe mennesker i nød, så har hun hatt en egen evne til å gå nye veier for å oppnå det hun har hatt visjon for. Hun har vært en utradisjonell brobygger, skriver generalsekretær Bjørn Bjørnø i De norske pinsemenigheters ytremisjon.

Liv Haug har blant annet vært ordfører både i byen Perené og i provinsen Chanchamayo. Hun ble utnevnt til Ridder av første klasse av Den kongelige norske fortjenstordenen i 2004. Hun har også mottatt flere utmerkelser og priser i Peru. KPK