– Blå Kors skal være en meningsbærer

Jan Elverum (49) overtok 1. august som generalsekretær for Blå Kors Norge. Elverum sier han ønsker at Blå Kors skal være en meningsbærer utad. – Det å delta i det offentlige ordskifte vil bli en særdeles viktig og utfordrende oppgave. Vi skal på sikt prege den ruspolitiske debatten på en måte som gjør det helt […]

Jan Elverum (49) overtok 1. august som generalsekretær for Blå Kors Norge. Elverum sier han ønsker at Blå Kors skal være en meningsbærer utad.

– Det å delta i det offentlige ordskifte vil bli en særdeles viktig og utfordrende oppgave. Vi skal på sikt prege den ruspolitiske debatten på en måte som gjør det helt naturlig for både media og myndigheter å gå til Blå Kors for å høre hva vi mener og hva vi har å tilby. Men vi må gjøre en jobb for å komme dit, sier den nye generalsekretæren. KPK