gimlekollen

Beste studenttall for Gimlekollen

Åpnet studieåret med det beste studenttall noen sinne.

– Tallene er historiske og svært gledelige. Vi gleder oss over både at vårt største studium, journalistikk, har gode tall, og at de to kommunikasjonsstudiene har så god økning. Ikke minst Interkulturell kommunikasjon har en formidabel økning. Også Kommunikasjon og livssyn øker betydelig i sitt første år i Samordna opptak, sier rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen, Lars Dahle.

Ved studiestart hadde 137 studenter registrert seg i løpet av oppstartsdagen. Blant dem 126 heltidsstudenter. Det er cirka 50 flere enn i fjor, og cirka 20 flere enn forrige toppår, som var for to år siden. I tillegg til de ordinære studentene, begynte ytterligere 14 studenter på enkeltemner.

Medregnet studenter som går videre på 2. eller 3. år i bachelorløp har høgskolen totalt 188 studenter som nå har gått løs på nytt studieår på Mediehøgskolen. Dette er 14 flere enn i 2009, og en kraftig økning i forhold til i fjor.

Når studier og emner med oppstart senere i studieåret legges til, regner høgskolen med å ha i overkant av 250 studenter i studieåret 2011-2012. Det er cirka 50 flere enn i fjor og cirka 30 flere enn i forfjor, melder Mediehøgskolen Gimlekollen. Det er studiet Interkulturell kommunikasjon som har størst økning. KPK