Jan Elverum, gen.sekr. Blå Kors Norge

Blå Kors ufordrer myndighetene:

– Si nei til EUs mediedirektiv

Blå Kors Norge ber norske myndigheter om å gjøre sitt ytterste for at det nye EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester ikke blir effektuert – og om nødvendig legge ned veto. Organisasjonen frykter en situasjon der Norge ikke lenger kan opprettholde forbud mot alkoholreklame på norske TV-skjermer.

Generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum, minner om at det norske alkoholreklameforbudet er helsepolitisk begrunnet.

– Denne begrunnelsen står fjellstøtt også i dag. Vi opplever nå et alkoholkonsum i Norge som er det høyeste i moderne tid. Vi drikker dobbelt så mye alkohol som i 1960, prisene faller og tilgjengeligheten øker. En åpning for alkoholreklame på norske TV-skjermer vil ha en ødeleggende effekt på arbeidet med å beskytte befolkningen mot skadevirkningene av alkohol. Vi er særlig opptatt av den unge del av befolkningen i denne sammenheng, sier Elverum til organisasjonens egen nettside..

Myndighetene anslår at 120 000 barn i Norge lever i en oppvekst preget av andres alkoholmisbruk. Nesten 10 000 mennesker oppsøker hvert år Blå Kors’ hjelpetilbud. KPK