Frikirken debatterer medlemsbetegnelser

Vurderer "tilhørighet" som ny kategori.

På Frikirkens generalforsamling (Synode) skal delegatene ta stilling til en ny medlemsbetegnelse, «tilhørige», melder Budbæreren. Blir endringen vedtatt, vil det i så fall åpne for at udøpte kan stå i menigheten uten å være medlemmer. Saken skal opp til andre gangs behandling på Synoden i november. Sist Synode gikk inn for å opprette en ny kategori, «tilhørige”. Saken har nå vært til behandling i Frikirkens menigheter.  KPK