Innlegg

ANSATT: Christian Lilleheim blir ny bibellærer på Bildøy Bibelskole etter Morten Torsvik og Gunnstein Nes. FOTO: BÅRD BØE

Fra Salem til Bildøy

Christian Lilleheim blir fra 1. august i ny bibellærer på Bildøy Bibelskole. Han kommer fra stillingen som hovedpastor i Salem misjonskirke NLM Bergen.

‘- En slik stilling som dette har jeg drømt som siden jeg selv gikk på bibelskole som 19-åring, sier Christian Lilleheim til sambåndet.no.

Lilleheim er 35 år gammel, gift og bosatt på Straume i Øygarden kommune vest for Bergen. Han er opprinnelig fra Rogaland og kaller egentlig Rennesøy i Ryfylke for «hjemme». Samtidig har «hjemme» vært oppvekst som barn av misjonærene Anders og Linda i Tanzania, der han tilbrakte 9 år, noen av dem på internatskole i Kenya.

Lilleheim er utdannet teolog fra Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Menighetsfakultetet (MF). Han har arbeids- og tjenesteerfaring både som volontør ved Caspari Center i Jerusalem (Den Norske Israelsmisjon), ungdomsprest i Fjell kirke og fra 2013 som ansatt i Salem Misjonskirke NLM Bergen. Her har han fungert som ungdomsleder og de siste årene som menighetens hovedpastor.

– Gode forutsetninger

– Den ferske bibellæreren er med sin bakgrunn og erfaring plantet midt i vår organisasjons- og bedehuskultur og deler vårt ståsted både i verdier og bibelspørsmål. Gjennom sin utdannelse og erfaring med bibelundervisning har Lilleheim gode forutsetninger for å gå inn i en bibellærestilling på Bildøy, uttaler rektor Gunnar Ferstad i en pressemelding fra Bildøy Bibelskole.

– Vi vet også at Lilleheim er en fin formidler som blant annet kjennetegnes på variert og livsnær forkynnelse.  Han er nysgjerrig og sulten på å utvide fagområder innen teologien og kristentroen, en egenskap som vil komme godt med på Bildøy, fortsetter Ferstad.

Selv sier 35-åringen at han valgte masterstudie på MF, for der fikk han fordype seg i bare bibelfag. Gjennom pastorjobben i Salem har han blant annet brukt mye tid på gjennomgang av enkeltskrifter i Bibelen, noe som i fremtiden vil komme unge studenter til gode.

21 søkere

Styreleder ved skolen, Edvard Thormodsæter, sier at styret er godt fornøyd med at så mange som 21 personer søkte på stillingen, og at det var et godt utvalg aktuelle kandidater.

– Det viser at skolen er i en god utvikling hvor vi både opplever et stabilt høyt studenttall og bekreftes som et flott sted å ha sitt arbeid, sier Thormodsæter.

Styrelederen forteller at de hadde fire kandidater inne til intervju før styret besluttet å tilby Lilleheim stillingen.

– Komplementer

– Vi hadde flere godt kvalifiserte kandidater, så når valget til slutt landet på Lilleheim, var det ut fra en helhetsvurdering av kompetanse og erfaring, samt at vi vurderer at han best vil komplementere den øvrige pedagogiske staben ved skolen. Vi vektla blant annet også hans erfaring som menighetsleder i en velfungerende menighet i en av landets største byer, utdyper Edvard Thormodsæter.

Christian Lilleheim sier til sambåndet.no at han søkte på stillingen på vanlig måte.

– Det tok litt tid før jeg sendte søknaden, for det måtte modnes, forteller Lilleheim.

Nådegave

I 2004 gikk han på Fjellhaug Bibelskole i Oslo, og det var da drømmen vokste fram om om selv en gang å bli bibelskolelærer.

– Jeg tror at det å undervise er en nådegave jeg har, sier Lilleheim

Likevel forteller han om et svært vanskelig valg. Han er glad i jobben som pastor i Salem misjonskirke og velger å si at han har fått ny jobb i stedet for at han slutter i Salem.

– Jeg hadde egentlig lagt drømmen om bibelskolelærer på is og tenkte at det fikk komme i tidens fylde. Men ordet «bibellærer» i stillingsannonsen var nok det som fikk meg til å søke. Jeg tror det er dette jeg er utrustet til, sier Lilleheim.

Teolog

I aprilnummeret av Sambåndet reflektere rektor Gunnar Ferstad og Njål Skrunes fra Bergens Indremisjon rundt nødvendigheten av å ha teologisk utdanning eller kompetanse i det som tradisjonelt har vært lekmannsbevegelsen ImF. Selv har Christian Lilleheim mastergrad i teologi.

– I ImF har en bibelkyndig skomaker like stor autoritet på talerstolen som en utdannet teolog. Hva tenker du, fra ditt ståsted, om balansen mellom lek og lærd i organisasjonene?  

– Når jeg hører en tale, er det sjelden jeg tenker på hvilken utdanning taleren har. I sammenhenger som våre, må nådegaver få en liten forrang, sammen med personlig egnethet og kristen karakter. Det må vi holde fast på, og jeg håper det var dette styret la vekt på da de tilbød meg jobben. Samtidig kan det, i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, være behov for formell utdanning i tillegg, sier Lilleheim.

Organisasjon

– Du har utdanning og menighetstilknytning innenfor NLM. Hva tenker du om at du nå ansettes i det som på mange måter er ImFs høyborg?

– Under hele oppveksten ble vi opplært til at det er Guds rike som er det store bildet, mens organisasjonene er det lille. Mange ting er felles mellom NLM og ImF, og så kommer jeg nok også til å lære litt nytt om ImF, sier Lilleheim.

Menighetstilknytningen til Lilleheim og familien hans kommer uansett fortsatt til å være Salem misjonskirke i Bergen.

– Vi vil tjene forsamlingen som frivillige. Det er vår familie, understreker Lilleheim.

Gratulasjoner

Stab og styre er orientert om at han har fått ny jobb, og samtidig med at denne artikkelen publiseres onsdag kl. 12, går det ut en medlemsmail til resten av forsamlingen.

– Fra stab og styre har jeg fått gratulasjoner og forståelse for at jeg har lyst til å prøve dette. Heldigvis er det også noen som har sagt at «det blir synd for Salem». For det har virkelig vært en vanskelig avgjørelse å ta, sier Lilleheim. 

Og til alle som måtte lure: Ole Lilleheim i Åpne Dører er Christian Lilleheims onkel – «og enegget tvilling med min far», som Christian Lilleheim selv utdyper.

– Vi gleder oss over å ønske Christian Lilleheim velkommen inn i stillingen på Bildøy. Samtidig ønsker vi at venner av skolen omslutter han og familien med takk og forbønn, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.