Innlegg

Endrer dato for En Dag

For ikke å kollidere med UL, flyttes neste storsamling for En dag til en annen dato enn 1. august.

1. august i fjor var rundt 2800 personer samlet på Bislett stadion for å aksjonere mot menneskehandel i Norge. I år planlegges det arrangementer i tre byer i Norge. De som sto bak arrangementet En Dag i fjor, arbeider for at det ikke bare skal bli med det ene arrangementet.

– Det skjer i hovedsak tre ting. For det første jobber vi sammen med organisasjonene Hope for Justice og A21 som arbeider mot menneskehandel og slaveri. A21 har nylig opprettet kontor i Oslo, og Hope for Justice åpnet kontor i Stavanger, forteller Kristoffer Stokke til sambåndet.no.

A21 jobber med informasjonskampanjer og opplæring på skolene, mens Hope for Justice samarbeider med politi og advokater, samt utarbeider opplæringsprogram for folk i førstelinjetjeneste, så som Nav, helsepersonell og ansatte på akuttmottak.

Nasjonale samlinger
Det andre Stokke nevner, er at En Dag arbeider for å samle ledere innen kristne organisasjoner, næringsliv og politikk.

– Vi vil fokusere på hva kristne kan gjøre for at samfunnet kan bli bedre. Det innebærer både strategisk planlegging og bønn, sier Stokke.

– I høst vil vi ha mindre bønnesamlinger i tre byer en kveld i slutten av september i år. Det er Stavanger der hovedsamlingen vil være. Så er det Tønsberg eller Oslo som vil være samlingen på Østlandet. Og en samling i Trondheim eller Bergen.

I fjor ønsket En Dag å få med deltakerne på UL (Ung Landsmøte), NLM Ung og ImF-Ungs sommerfestival, på arrangementet, men det kolliderte med den viktigste dagen på UL.

Samarbeid
– Du har uttrykt ønske om samarbeid med UL. Hvordan går det?

– Vi jobber også med en storsamling i 2018. Da er det ønskelig med samarbeid også med NLM Ung og ImF-Ung. Vi har kontakt med flere av lederne i NLM Ung og vil gjerne samarbeide med dem. Vi har valgt ikke å legge En Dag 2018 til 1. august nettopp med tanke på at det kolliderer med UL, svarer Stokke.

Kontakt med aktuelle partnerorganisasjoner vil være en prioritert oppgave for En Dag fremover.

– Å være partnerorganisasjon innebærer at man ønsker å støtte og stå bak En Dag. Det er ingen økonomiske forpliktelser. Vi har en god dialog med mange organisasjoner, deriblant NLM Ung, forklarer Stokke.

Så langt er hverken NLM Ung eller ImF-Ung partnerorganisasjoner i En Dag.

Langsiktig arbeid
– En Dag blir altså ikke bare med det ene arrangementet i fjor. Hva tenker du det som har skjedd siden da?

– Vi er stolt over det som har skjedd så langt og er takknemlige for å få være med på det. Nå er vi ikke naive. Vi vet at kampen mot menneskehandel er langsiktig arbeid. Det er ikke noe som blir løst over natten. Men vi ønsker å være en brikke i det arbeidet. Så er vi også veldig glade for at A21 og Hope for Justice er blitt etablert i Norge.

Stokke fremholder at en Dag er et nettverk og ikke en organisasjon som skal gjøre så mye selv.

– Vi vil heller møte lederne i organisasjonene både innen sosialt og diakonalt arbeid, så som A21 og HFJ, og innen kirke, nærings- og samfunnsliv. Det operative og praktiske arbeidet mot menneskehandel og slaveri og annet arbeid foregår i de enkelte organisasjonene. Det er det som skjer lokalt som er viktig, sier Kristoffer Stokke.

– Vi gleder oss over at det skjer mye godt arbeid både i NLM, NLM Ung og ImF og ImF-Ung. Samtidig erfarer vi at det å møtes på tvers av organisasjonsgrenser gir resultater man ikke får til alene. Det ønsker vi å legge til rette for, legger han til.

– Vi trenger å bli opprørt

Rundt 2800 personer samlet seg på Bislett stadion lørdag for å aksjonere mot menneskehandel i Norge.

– Vi har valgt å bruke store ord. Vi ønsker å avskaffe det moderne slaveriet og forandre Norge, sa styreleder for En Dag (se faktaboks), Kristoffer Stokke under åpningsmøtet.

Arrangørens ambisjon er klar: å utrydde menneskehandel i Norge. De fremmøtte ble utfordret på å omgjøre ord til handling og la denne dagen bli noe mer enn et blaff av dårlig samvittighet.

– Det er lett å bli inspirert under et arrangement som dette, men hvis vi ikke tenker strategisk og langsiktig og jobber dedikert over tid, så blir forskjellen liten. Vi trenger å bli opprørt, slik at vi forstår og drives til handling, sa Stokke.

Faste givere

Hver enkelt ble oppfordret til å engasjere seg i saken gjennom å bli faste givere. Fra scenen meldte arrangøren at de håpet så mange som 2000 personer ville gi 200 kroner i måned de to kommende årene.

– Politiansatte har fortalt at de kunne ha avdekket et tilfelle av menneskehandel i Norge hver eneste dag, dersom ressursene bare hadde vært der. Vi vil sørge for at disse ressursene finnes, oppildnet Stokke.

Åpningsmøtet ble etterfulgt av protestmarkering på Karl Johan. Fra Oslo S ned mot Slottet holdt hver av deltakerne opp en plakat med påskriften «NOT FOR SALE #gjørnoe» (se forsidebildet).

– Vår tids største problem

Etter markeringen ble det holdt appeller utenfor Stortinget. Biskop Per Arne Dahl var tydelig i sin tale til en lydhør forsamling.

– Det pågår en durabelig kamp om menneskeverd og rettferdighet – og om vår følsomhet, sa han.

Han siterte en drosjesjåfør i New York, som etter den verste dagen i New Yorks historie med henblikk på mord, sa: «Det verste er at vi langsomt langsomt venner oss til det.»

– Dette er vår tids største fristelse: Vi venner oss langsomt til urett og uverdighet. Da står den verste traumet av alle igjen: Når alt blir like gyldig, blir alt også likegyldig. Det er vår tids største problem og nød, sa Dahl.

– Da blir ingen lenger opprørt over det moderne slaveriets overgrep. Derfor trenger vi En Dag. Vår fristelse er apatien, men vår mulighet er sympatien. Vi må lide sammen med dem som lider, fortsatte han.

Vil skape ansvarsfølelse

Allerede i forkant av helgens arrangement har aksjonen En Dag samlet inn 1,5 millioner kroner, og arbeidet har ført til flere endringer i samfunnet.

– Skolebøkene blir forandret til høsten, vi vet at politiet endrer mye av sin måte å jobbe på, og Stortinget har bevilget mange millioner til kampen mot menneskehandel. Alt dette har skjedd etter at En Dag satte i gang, sa kommunikasjonssjef Filip Rygg fra Tankesmien Skaperkraft etter appellene.

Kristoffer Stokke håper lørdagens kick-off på Bislett kan få tydelige ringvirkninger.

– Vi vil jobbe videre med å informere politikere og andre maktpersoner Vi vil at folk skal bli opplyst, kjenne på ansvaret og engasjere seg, slik at det skal bli veldig vanskelig å drive menneskehandel i Norge, sier han.

Kommer gjerne tilbake

Arrangørene bak En Dag-arrangementet har flere planer for framtiden. Kanskje inntar de Bislett igjen allerede om to år.

– Vi kommer til å arrangere regionale dager neste år for å holde trøkket og bevisstheten oppe. Så skal vi evaluere, men kanskje blir det en ny nasjonal samling i 2017. Bislett har plass til 10.000 mennesker, så det er et fint sted å være, sier han. KPK