Innlegg

REFLEKSJON: - Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv, mener Njål Skrunes i Bergens Indremisjon. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Bergens Indremisjon starter kristent seniorakademi

Forsamlingen Betlehem i Bergen vil samle seniorer til fellesskap, opplysning og refleksjon utfra et kristent lys.

‒ Seniorer utgjør en stor gruppe mennesker, og mange har høyere utdannelse og er interessert i å sette seg inn i aktuelle spørsmål. Sammensetningen av seniorer gjenspeiler utdanningsrevolusjonen vi har sett i samfunnet. Det er en viktig gruppe å nå og ha kontakt med, sier Njål Skrunes, som er leder for eldsterådet i Bergens Indremisjon.

Opplysning
Denne gruppen ønsker forsamlingen å nå ved å invitere til kristent seniorakademi.

‒ Ordet «akademi» viser til at det er et arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning, og vi vil løfte frem aktuelle tema og viktige tradisjoner i et kristent lys, forklarer Skrunes.

Hauge
I høst blir det to arrangement, og begge vil ta for seg Hans Nielsen Hauge. Torsdag 30. september vil professor Ola Grytten snakke om «Hans Nielsen Hauge – gründer og forretningsmann i Bergen», og 4. november vil Per R Sævik snakke om «Kristen forretningsmann i dag – ideal og utfordringer».

‒ Vi skal prøve å ha to samlinger i semesteret. Til våren vil vi kanskje fortsette i Hauge-sporet.

‒ Hvorfor Hans Nielsen Hauge som tema?

‒ I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Vi er ikke ferdig med ham. I ImF- sammenheng har en ikke gjort så mye ut av Hauge.

Sambåndet hadde for øvrig Hauge som tema i nr. 06-07/21.

Brytningstid
‒ Hvorfor et kristent seniorakademi i tillegg til det som finnes av senioruniversiteter?

‒ Vi lever i en brytningstid, og mange strømdrag i tiden prøver å få makt over tanken vår. Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv. Vi tenker også at et slikt seniorakademi kan være et sted hvor seniorer kan samles og som kan skape fellesskap, sier Njål Skrunes.

Planlegger minibibelskole

Indremisjonsforbundet starter et prosjekt for å få i gang en minibibelskole.

Ole Magnus Breivold skal undervise.

Ole Magnus Breivold skal undervise.

– Vi har ressurser til å starte en slik minibibelskole. Fra høsten vil Ole Magnus Breivold gå inn i 20 prosent stilling som forkynner og for å jobbe med prosjektet. Det gjenstår å ha dialogmøte med forsamlingene for å se om de er med på et slikt prosjekt, sier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet til Sambåndet.

– Så det blir minibibelskole?

– Det kommer an på forsamlingene.

Synkende kristendomskunnskap

Njål Skrunes hadde ideen.

Njål Skrunes hadde ideen.

Minibibelskole er Njål Skrunes’ idé for å gjøre noe med manglende kunnskap om kristendom i samfunnet.

– Indremisjonsforbundet tar ansvar, og det er positivt. De har tatt min idé videre, sier han og forklarer hvorfor han ønsker en minibibelskole:

– Bakgrunnen for at jeg har tatt opp dette, er sammensatt. For det første lever vi nå i en tid med synkende kristendomskunnskap. Endringen i skolen de siste 20 årene har gitt oss et stort kunnskapstap både om bibelhistoriske fortellinger og om hva kristendommen går ut på. Dette tapet rammer kristne som ikke-kristne. Det er få hjem som makter å erstatte dette kunnskapstapet.

Økonomiske utfordringer
– Hvordan tenker du deg at det skal gjøres?

– Bildøy Bibelskoles ressurser kunne trekkes inn, gjerne i samarbeid med Indremisjonsforbundet sentralt, kanskje også i samarbeid med folkehøyskolene. Her er selvsagt noen økonomiske utfordringer i og med at statsstøtten til bibelskolen bare kan komme elevene til gode, men kanskje folkehøyskolen med sine kortkurs kan være et alternativ. Innholdet i minibileskolekurset kan være noenlunde likt på de ulike stedene. Det gjør at en ikke trenger å gripe for vidt. Men det at Bildøy Bibelskole står bak, vil gi kurset en viss «status», svarer Skrunes og tilføyer:

– Et slikt opplegg som dette vil selvsagt kreve prioriteringer, men jeg tror det er nødvendig å gjøre noen valg i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Lærerressurser
Rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole tror ikke skolen blir med i prosjektet utover at Breivold som er bibelærer ved skolen, blir ansatt i en liten stillingsprosent i ImF.

– Bildøy Bibelskole har ikke anledning til å bruke lærerressurser på minibibelskole. Våre lærerressurser skal komme studentene til gode, bekrefter han.

Mer konkret tenker Skrunes seg opplegget for minibibelskolen slik at det kan være to kurskvelder i måneden, annen hver uke, at det holdes på de stedene hvor det er interesse for det, at det er for alle som er interessert, og at en kan bruke lokale krefter der hvor det er personer med undervisningserfaring.

– Jeg tror også at bindende påmelding burde være en del av opplegget. Det kan bidra til å gi opplegget en viss tyngde og understreke betydningen av kurset, sier Njål Skrunes.