Tag Archive for: Øyvind Åsland

HOVEDKONTOR: Birger Helland blir fungerende generalsekretær i Misjonssambandet og ukependler til hovedkontoret i Oslo. FOTO: KPK

Birger Helland skal lede Misjonssambandet

Hovedstyret i Misjonssambandet har bedt Birger Helland om å fungere som generalsekretær fra 15. mai 2022.

Det går fram av en pressemelding torsdag som er offentliggjort på nlm.no. Teksten er slik:

«Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband har, som følge av at Øyvind Åsland fratrer som generalsekretær 15. mai, gjort følgende vedtak:

‘Hovedstyret ønsker å be Birger Helland om å fungere som generalsekretær i Misjonssambandet fra 15. mai 2022 og frem til permanent ansettelse av generalsekretær.’

I en krevende situasjon er Hovedstyret takknemlig til Birger Helland for at han tar på seg denne oppgaven. Han er en mann med allsidig og bred erfaring fra ulike stillinger i Misjonssambandet både på nasjonalt og regionalt nivå.

Helland har vist stor velvilje når han nå på kort varsel tar på seg denne oppgaven. Vi ber om at misjonsfolket, ansatte og frivillige, tar godt imot han og husker på han og tjenesten i bønn til Gud.»

Så langt pressemeldingen.

Erfaren

ERFAREN: Birger Helland har tidligere vært økonomileder og fungerende generalsekretær i Misjonssambandet. FOTO: KPK

Helland har tidligere vært økonomileder i Misjonssambandet og regionleder i Misjonssambandet sørvest. I tiden som økonomileder var han også i en periode assisterende generalsekretær.

Han har vært forkynner i Misjonssambandet frem til nå, og han driver det kristne forlaget EB Media AS. Helland er gift og har tre barn.

Overfor nlm.no er Helland tydelig på at løsningen er midlertidig:

– Jeg fikk en forespørsel på mandag om jeg kunne fungere i en periode inntil hovedstyret finner en permanent løsning. Etter litt betenkningstid fant jeg ut at jeg ville forsøke å gjøre det, sier han til organisasjonens eget nettsted.

Det var tirsdag det ble kjent at Øyvind Åsland fratrer som generalsekretær 15. mai.

Les mer:

Åsland slutter som NLM-general – hovedstyret får kritikk.

Knytter seg til avsatt leder (kommentar).

PÅ BANEN: Leder for Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid (t.v.), informasjonsleder Espen Ottosen og økonomileder Øystein Frøysa kommer med sterk kritikk av hovedstyret. FOTO: KPK. MONTASJE: SAMBÅNDET

Knytter seg til avsatt leder

KOMMENTAR Medlemmer av ledergruppa i Misjonssambandet legger ikke fingrene imellom i sine kommentarer til nyheten om Øyvind Åslands forestående avgang. Kommer flere til å gå av?

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Øyvind Åsland 15. mai går av som generalsekretær for Misjonssambandet. Dette skjer som følge av en «omforent» og hemmeligholdt avtale mellom Åsland og organisasjonens hovedstyre. Uttrykket «omforent» mer enn antyder at det har vært forutgående forhandlinger mellom de to partene.

Kritikk

Kort tid etter nyheten rykket flere sentrale ledere i Misjonssambandet ut med overraskende sterk kritikk av prosessen rundt den forestående avgangen. Både økonomileder Øystein Frøysa og informasjonsleder Espen Ottosen, sistnevnte har i perioder også fungert som generalsekretær, sier de frykter at Åsland er blitt «presset ut».

Til eget nettsted (nlm.no) forteller Frøysa at han «har forstått de siste månedene at hovedstyret har ønsket å presse generalsekretæren ut av organisasjonen». Tilsvarende siteres Ottosen i Vårt Land indirekte på at han «de siste månedene har vært bekymret for at generalsekretæren skulle bli presset ut av jobben».

Informasjonslederen sier videre at han «gir hovedstyret det fulle og hele ansvaret for den brå avgangen». Til nlm.no bruker Frøysa ordparene «sjokkerende brutalt» og «vondt og problematisk». Han tror prosessen rundt avgangen er «ødeleggende for organisasjonen». Flere sitater kunne vært trukket fram.

Dette er oppsiktsvekkende klare uttalelser. Under henvisning til det tette samarbeidsforholdet mellom Ottosen og Åsland – de to har blant annet en populær podkast sammen – får Ottosen også spørsmål fra Vårt Land om han har vurdert sin egen stilling «oppi dette». I stedet for å svare «ingen kommentar» eller tilsvarende, siteres den erfarne mediemannen på følgende: «Det vil jeg gjerne svare på en annen gang». Med andre ord har Espen Ottosen noe å si om dette, men avventer.

– Det gjør noe med oss som ledergruppe når hovedstyret sørger for en så brå avgang som de har regissert her, sier Øystein Frøysa til nlm.no.

«Krevende samarbeidsforhold»

Årsaken til avgangen oppgis i en pressemelding å være «et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret». Det er vanskelig ikke å tenke at dette dreier seg om varslingssakene i Misjonssambandet og behandlingen av dem, selv om hovedstyret i august i fjor uttrykte tillit til generalsekretæren i den forbindelse.

Også Kåre Johan Lid, leder for Misjonssambandet Norge, er skarp i kritikken av måten avgangen skjer på. På spørsmål fra Vårt Land om hva han mener heller burde skjedd, «gitt at samarbeidsforholdet mellom hovedstyret og Åsland var krevende», svarer han: – Man kunne i alle fall hatt en lenger tidshorisont. Men jeg har forståelse for at det er grenser for hvor mye et menneske kan tåle.

Med det siste refererer Lid blant annet til kritikken Åsland har fått i mediene som følge av de mye omtalte varslingssakene. Han er med andre ord mer opptatt av mennesket Åsland enn samarbeidsforholdene med hovedstyret.

Paradoksalt

Det hele blir nærmest litt paradoksalt når Endre Stene, som bidro til at uroen i Misjonssambandet ble en offentlig sak, også kritiserer hovedstyret.

– Den måten det kommuniseres om Åslands avgang på, virker uryddig på et gjenkjennbart vis. Mangelen på transparente prosesser og tydelig kommunikasjon er et stort problem i NLM, sier Stene i en skriftlig uttalelse til avisen Dagen (lenke krever innlogging). Stene fortsetter: – Det har aldri vært mitt mål at Åsland skulle fratre, men at det skulle skje et oppgjør med en problematisk ledelseskultur.

Heller ikke her får altså hovedstyret støtte. Om det er slik at de oppgitt vanskelige samarbeidsforholdene knytter seg til behandlingen av varslingssakene – og hovedstyret med Åslands avgang har ønsket å vise en form for handlekraft eller sett det som et forsøk på å skape ro i organisasjonen – kan det foreløpig synes som om de har bommet på målet. Mer informasjon om hva som ligger bak det påstått «krevende samarbeidsforholdet», må på bordet for eventuelt å skape mening og forståelse.

Det kan ende med at flere ledere går av og/eller at det får konsekvenser for hovedstyret selv.

Hovedstyret er arbeidsgiver og nærmeste overordnede for generalsekretæren, mens de ikke er det for øvrige ledere og ansatte. Det vi nå ser, er ledere som slutter rekkene rundt generalsekretær Øyvind Åsland mot hovedstyret. Spørsmålet er hvilken dynamikk dette setter i gang i Misjonssambandet. Det kan ende med at flere ledere går av og/eller at det får konsekvenser for hovedstyret selv. Uansett er det akkurat nå vanskelig å se at tirsdagens nyhet vil skape ro i den prøvede misjonsorganisasjonen.

GÅR AV: Generalsekretær Øyvind Åsland slutter som generalsekretær i Misjonssambandet etter nærmere 12 år i stillingen. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Åsland slutter som NLM-general – hovedstyret får kritikk

Generalsekretær Øyvind Åsland oppgir «krevende samarbeidsforhold med hovedstyret» som grunn for at han går av som generalsekretær 15. mai.

Meldingen om hans avgang kommer i en kortfattet pressemelding som hovedstyrets formann, Raymond Bjuland, og Åsland selv har signert.

Her oppgir han at en del av begrunnelsen for avgangen er at det har vært vanskelig for ham å samarbeide med hovedstyret.

«Det har hatt betydning for min vurdering at jeg har opplevd et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid», sier Åsland i pressemeldingen.

– Ikke unaturlig

Åsland startet som generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 1. september 2010 og har ledet organisasjonen gjennom delvis stormfulle år med adskillig intern kritikk både mot organisasjonens sentrale daglige ledelse og hovedstyret.

Åsland gjengis i pressemeldingen på at det ikke er unaturlig å gi seg som generalsekretær etter tolv år i denne rollen.

– Det er noe jeg har tenkt på over tid, og det skjer uavhengig av uroen, ikke minst i mediene, knyttet til organisasjonen vår det siste halvannet året. Skiftet har heller ikke sammenheng med varslingssaker som har preget organisasjonen siden august 2020, sier Åsland i pressemeldingen.

Ingen alvorlige forhold

Både hovedstyreformann Bjuland og generalsekretær Åsland presiserer at det ikke ligger noen spesifikke hendelser bak avgangen. Det er ikke snakk om krenkelser, økonomisk mislighold eller andre alvorlige forhold, blir det understreket.

– Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når det er avklart hvem som skal ta over som generalsekretær, uttaler Raymond Bjuland, som takker Åsland «for hans iherdige innsats gjennom hele sin tid som generalsekretær». KPK

Taushetsklausul

Ifølge en artikkel publisert på nlm.no og skrevet av informasjonsleder og redaktør Espen Ottosen i Misjonssambandet, er det inngått «en konfidensiell sluttavtale mellom hovedstyret og generalsekretæren».

På spørsmål i nevnte artikkel om hvorfor hovedstyret ønsket at Åsland slutter så brått, er det korte svaret fra hovedstyrets formann, Raymond Bjuland: – Hovedstyret har sammen med Åsland kommet frem til en omforent avtale som innebærer at han fratrer 15. mai. Uttrykket «omforent» betyr at man er blitt enig om noe.

I august i fjor uttrykte hovedstyret tillit til generalsekretæren. Det skjedde etter at et eksternt varslingsutvalg hadde gjennomgått en rekke varslingssaker og konkludert med at «generalsekretæren gjennomgående har behandlet sakene på en forsvarlig måte».

Tillit

I artikkelen på nlm.no får generalsekretæren også spørsmål om han kan si noe mer om samarbeidsproblemene med hovedstyret. Åsland viser da til den hemmeligholdte avtalen og svarer slik til organisasjonens eget nettsted:

– Nei, jeg kan dessverre ikke si noe særlig mer, siden jeg har skrevet under på en avtale med en taushetsklausul. Men som generalsekretær er jeg avhengig av at det er full tillit mellom hovedstyret og meg, og dessverre lå ikke forholdene lenger til rette for at jeg kunne fortsette.

Motivert for å fortsette

5.-10. juli er det generalforsamling i Misjonssambandet der Åsland skulle ha holdt åpningstalen. Dette er bare ett av oppdragene som var plottet inn i NLM-generalens kalender framover. I artikkelen på nlm.no får Øyvind Åsland følgende spørsmål:

– Betyr planene du hadde, at du for noen uker siden trodde at du ville være generalsekretær også etter generalforsamlingen?

– Ja, senest i april sa jeg til hovedstyret at jeg var motivert for å fortsette i hvert fall til høsten. Det var, slik jeg så det da, også i organisasjonens interesse. Men i løpet av de siste ukene innså jeg at hovedstyret og jeg vurderte situasjonen ulikt, svarer Åsland.

Ikke ferdig med NLM

Det er ikke avklart hva Øyvind Åsland skal gjøre videre med tanke på yrkeslivet:

– Jeg er fortsatt opptatt av misjon og utelukker ikke en fremtidig misjonærtjeneste for Misjonssambandet, sier Åsland til NLMs nettsted.

Om forholdet til NLM videre sier Åsland dette til avisen Dagen (lenken krever innlogging):

– Jeg kommer til å fortsette i NLM som frivillig, og Vitalkirken på Tøyen er helt klart mitt sted.

– Brutalt 

Til nlm.no kommer økonomileder og medlem av ledergruppa i Misjonssambandet, Øystein Frøysa, med sterk kritikk av hovedstyret:

– Dette er sjokkerende brutalt. Det er vondt og problematisk, og jeg tror det er ødeleggende for organisasjonen, sier Frøysa.

Også flere andre ledere er kritisk til avgangen.

Til nlm.no sier Frøysa videre at han har forstått de siste månedene at hovedstyret har ønsket å presse generalsekretæren ut av organisasjonen.

– Måten det skjer på, ved at han nærmest må gå på dagen uten å få avsluttet arbeidsforholdet sitt på en ordinær måte ser uverdig ut mot en som har tjent Misjonssambandet i hele sitt yrkesaktive liv, sier han.

Bekymret

Espen Ottosen, som selv har skrevet en av artiklene på nlm.no om Åslands avgang, har i perioder fungert som generalsekretær i Åslands fravær. Til avisen Vårt Land (lenken krever innlogging) sier Ottosen blant annet dette:

– Jeg synes jo det er sjokkerende at han må slutte så brått. Det er jeg egentlig litt rystet over, og synes er vondt og trist.

Ottosen har jobbet tett med Åsland i ti år og forteller – i likhet med Øystein Frøysa – at han de siste månedene har vært bekymret for at generalsekretæren skulle bli presset ut av jobben.

– Men jeg hadde ikke trodd at han skulle slutte før generalforsamlingen. Jeg hadde virkelig unnet ham en ryddig og verdig avslutning etter 12 år, sier Ottosen til Vårt Land.
– Oppsiktsvekkende
Leder for Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid, kommer med uttalelser som ligner på Øystein Frøysas. Overfor Vårt Land er Lid i tillegg kritisk til at hovedstyret ikke har en løsning for hvem som nå skal gå inn som leder.

– Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er på plass. Det er en stor bekymring, sier han.

Artikkelen er skrevet av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor, med tillegg skrevet av Petter Olsen, Sambåndet.

Les også kommentar: Knytter seg til avsatt leder.

ENDRINGSLEDELSE: Øyvind Åsland var en av innlederne på nettverket for organisasjonsledere under European Leadership Forum i Polen i 2018. FOTO: SKJERMBILDE

Når et foredrag for de få, lyttes til av de mange

KOMMENTAR Noen mener at Ole Hallesby ville ha snakket annerledes om fortapelsen dersom han hadde vært seg mer bevisst at talen ble radiosendt. Kanskje det også er relevant i en av varslingssakene i NLM.

I Dagen 17. september kan vi lese en kronikk som gir oss utenforstående mer innsikt i varslingssakene i Misjonssambandet (NLM). Som redaktør for Sambåndet og ansatt i en annen misjonsorganisasjon, har jeg unnlatt å mene noe offentlig om dette sakskomplekset, men artikkelen fra to tidligere NLM-misjonærer inviterer til det.

Kronikkforfatterne skriver at varslingen «fokuserer på generalsekretær Øyvind Åslands selvforståelse som leder, og hvordan den (selvforståelsen, min anm.) møter virkeligheten i organisasjonen». De opplyser at utgangspunktet for varslingen er et foredrag som Åsland holdt på European Leadership Forum i Polen i mai 2018. Forfatterne av leserbrevet siterer fra foredraget, men de oppfordrer også «alle til å se originalen på Youtube og gjøre seg opp sin egen mening». Det er viktig, og det er denne oppfordringen som inviterer meg inn i saken.

Rammene

Dersom dette foredraget er en bærende del av varslingen, mener jeg det er avgjørende å forstå hva som var rammen for det Åsland bar fram. Det omtales ikke i leserbrevet. European Leadership Forum (ELF) samler 600–700 evangelikale ledere fra hele Europa til en årlig konferanse, normalt arrangert i Wisla, Polen. Arrangør er Forum of Christian Leaders. Jeg har selv vært deltaker en håndfull ganger – med stort utbytte.

Det er avgjørende å forstå hva som var rammen for foredraget

Så vidt jeg kan se, var jeg ikke til stede i 2018, men jeg ville uansett ikke ha hørt dette foredraget da. Årsaken er at ELF er oppdelt i ulike nettverk. Som man vil se om man spiller av foredraget på arrangørens nettsted (foclonline.org), som Youtube-versjonen henviser til, var dette en del av programmet på nettverket for Ledere av kristne organisasjoner. Foredraget har overskriften «Old Habits or New Vision? Leading Change in a Traditional Organisation» («Gamle vaner eller ny visjon? Om å lede endring i en tradisjonell organisasjon», min oversettelse).

Målgruppen

Målgruppen her er altså avgrenset og smal, nemlig Åslands topplederkolleger i andre evangelikale misjonsorganisasjoner. Så vidt jeg kan se, snakker han også uten manus, bare støttet av hans egen disposisjon, som også er publisert på foclonline.org. Jeg finner det naturlig at dette også preger ordvalget hans. Han snakker til dels innforstått. Jeg mener det er grunn til å tro at dersom foredraget var beregnet for en bredere målgruppe, ville han på noen steder ha valgt andre ord. Eksempelvis snakker han nokså «ubeskyttet» om hvordan han gjennomførte raske endringer da han fikk lederansvar fra 2005.

Det kan for øvrig være grunn til å spørre i hvor stor grad ELF-arrangøren er oppmerksom på dette aspektet når de i etterkant publiserer innleggene på internett.

Ufullstendig

Jeg har ikke noe personlig behov eller motiv for å ta Øyvind Åsland i forsvar, men jeg har forståelse for Åslands kommentar til Dagen om at han synes «kronikkforfatterne gjør altfor mye ut av noen enkeltstående formuleringer». Én av disse er etter mitt syn når kronikkforfatterne ufullstendig siterer Åsland på at han som leder «alltid vil være foran resten av folket i organisasjonen, så de tingene som er opplagt for meg eller deg som leder, er ikke det for andre». Alle som tar seg bryet med høre foredraget, vil legge merke til at kronikkforfatterne her utelater en svært viktig forutsetning.

Kronikkforfatterne utelater en svært viktig forutsetning

Åsland snakker (ca. 27 minutter ut i foredraget) om en situasjon der ledelsen har fått utført analyser i forbindelse med en påtenkt endring, og at man derfor har mer kunnskap enn andre i organisasjonen. Det tør være selvsagt at en leder skaffer seg kunnskap når han eller hun vurderer endring. Og Åsland snakker også om viktigheten av kommunisere dette på en god måte, og om å involvere andre for nettopp å unngå at ledelsen er for langt foran (her bruker han smågruppene på NLMs generalforsamling i 2019 som et framtidig eksempel).

Dette er etter mitt syn ikke en god måte å argumentere på fra kronikkforfatternes side

I stedet utlegger kronikkforfatterne det som at generalsekretæren anser seg selv for å være «NLMs ‘changemaker’ og visjonære kraft». Fra ca. 30 minutter snakker Åsland om det motsatte – om at en moden leder er helt avhengig av andre. Dette er etter mitt syn ikke en god måte å argumentere på fra kronikkforfatternes side.

Historie

De to tidligere misjonærene legger stor vekt på historiebeskrivelse. Dette er Åsland inne på i sitt foredrag, og her er det tydeligvis nyanser mellom kronikkforfattere og Øyvind Åsland. Jeg har ikke kunnskap til å skille mellom rett og galt her, men opplever det heller ikke som avgjørende. For jeg er enig med Åsland i at «dette ikke var et foredrag om misjonsstrategi». Svært få i målgruppen hadde forutsetninger for å vurdere det Åsland sa om historien. Det var eksempler fra hans side, og det kan godt hende de var farget av hans syn, men de ble brukt i et foredrag om endringsledelse. Jeg tror vi alle ville slite, og ikke minst sprenge både tids- og spalterammer, om vi i alle sammenhenger skulle forventes å uttrykke oss like utfyllende og presist om alt.

Selvkritikk

Åsland påpeker også at når en organisasjon er i endring, vil det være behov for å motivere ansatte og frivillige. Han advarer sterkt mot å la motivasjon gli over i manipulasjon («Gud har fortalt meg …»). Han erkjenner også at hans raske måte å gjennomføre endringer på i 2005, kan ha grenset til å være manipulerende. Han anbefaler ledere å ha en mentor, en gruppe rundt seg, noen til å være ansvarlig ovenfor.

Denne delen av foredraget er ikke omtalt av kronikkforfatterne, men er høyst relevant. Jeg verken kan eller skal uttale meg om hvor godt Øyvind Åsland har lykkes med å være en god og moden leder etter det idealet han trekker opp i foredraget. Jeg har også respekt for at noen mener de er blitt behandlet i strid med idealet. Men det viser i alle fall at generalsekretæren er oppmerksom på ting som NLM-ledelsen senere er blitt kritisert for.

Ifølge kronikkforfatterne er dette varselet ett av dem som varslingsutvalget ikke har behandlet.  Dersom generalsekretær Øyvind Åslands foredrag fra 2018 var en bærende del av varselet, kan jeg – med all respekt for varslerne – forstå det.