Sambåndet

Torsdag 18. januar 2018
RSS

Oppstart for Sunnmørskirka

KIRKEN, ET KNUTEPUNKT:Kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon tror den nye Sunnmørskirka kan bli et redskap til å skape et knutepunkt der fornyelse og inspirasjon kan formidlestil bedehusene.(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)  Av Kjell Hauan Kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon, Erik Furnes, opplyser at kretsstyret gir Sunnmørskirka støtte og legitimitet. I en uttale fra kretsstyret heter det: «Styret i Sunnmøre Indremisjon […]

Av admin. Publisert 29. november 2005.
 
KIRKEN, ET KNUTEPUNKT:
Kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon tror den nye Sunnmørskirka kan bli et redskap til å skape et knutepunkt der fornyelse og inspirasjon kan formidles
til bedehusene.
(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)
 

Av Kjell Hauan

Kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon, Erik Furnes, opplyser at kretsstyret gir Sunnmørskirka støtte og legitimitet. I en uttale fra kretsstyret heter det: «Styret i Sunnmøre Indremisjon takkar arbeidsgruppa i Sunnmørskirka for det arbeidet som er gjort for å få etablert ei indremisjonsforsamling med eit heilskapleg tilbod til sine medlemer. Årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon har for lengst opna for at menigheter skal kunne vere ein del av samanhengen vår, og ytre og indre omstende tilsier at dette no bør verte ein realitet.»

Kretsstyret ser Sunnmørskirka som et redskap til å skape et knutepunkt der fornyelse og inspirasjon kan formidles til bedehusene på Sunnmøre.

Foreløpig har kretsstyret oppnevnt et interimsstyre for Sunnmørskirka. Styret vil bli supplert når medlemslistene foreligger i januar 2006. Interimsstyret skal fungere frem til første ordinære årsmøte høsten 2006.

Tilsyn og profil
I kretsstyrets uttale står det videre at Sunnmøre Indremisjon ved kretssekretæren vil i samråd med generalsekretæren i Indremisjonsforbundet (ImF) utøve åndelig tilsyn med Sunnmørskirka. Styret håper begrepet «Røtter og fornyelse» skal prege Sunnmørskirka sitt arbeid i årene som kommer, med dype røtter i lekmannsarven og vekkelsesbevegelsen på bedehuset, samtidig som en kjenner frihet til fornyelse når det gjelder hvordan evangeliet skal formidles til folket vårt.

Første gudstjeneste
Sunnmørskirka starter opp med en samling i måneden i Ålesund bedehus. Første gudstjeneste blir altså søndag 15. januar kl. 12.00. Temaet for gudstjenesten blir «Se, jeg gjør noe nytt», og taler blir Runar Landro som er pastor i Klepp frikirke og forsamlingskonsulent i ImF.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018