Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Hver fjerde nordmann tror vi har levd tidligere liv

  ØSTLIG TRO: Blant buddhister i Norge er troen på at man har levd tidligere liv, vesentlig større enn for de som tilhører ulike kristne trossamfunn så vel som de som tilhører humanistiske eller ateistiske livssyn. På bildet buddhisttemplet Wat Pra Kaew i Bangkok.(FOTO: EIVIND HAUGLID/KPK) Av Torbjørn Greipsland Bare fire prosent har ikke gjort seg opp en […]

Av admin. Publisert 5. februar 2007.
   
ØSTLIG TRO: Blant buddhister i Norge er troen på at man har levd tidligere liv, vesentlig større enn for de som tilhører ulike kristne trossamfunn så vel som de som tilhører humanistiske eller ateistiske livssyn. På bildet buddhisttemplet Wat Pra Kaew i Bangkok.
(FOTO: EIVIND HAUGLID/KPK)

Av Torbjørn Greipsland

Bare fire prosent har ikke gjort seg opp en mening om dette. Undersøkelsen viser videre at færre eldre enn yngre tror på at menneskene har levd tidligere. De mellom 16 og 24 år er i størst grad usikre.

Økt utdanning gir større skepsis
Det er ingen betydelige forskjeller i svarene når det gjelder bosted. Skepsisen mot å tro på et tidligere liv er størst blant de med høyere utdanning og med høy inntekt. Men også blant de med høy utdanning tror mange at menneskene har levd tidligere liv. Prosenttallet er 23,8 for de med høy utdanning mot 31,6 for de med lav utdanning.
Blant de med inntekt over 600 000 kroner tror færre på at menneskene har levd tidligere liv sammenlignet med de med lavere inntekter.

Kontakt med døde mennesker
På et spørsmål om i hvor stor grad det er mulig å få kontakt med døde mennesker, svarer dobbelt så stor andel av kvinnene at de tror på påstanden, det vil si 29 prosent av kvinnene og 16 prosent av mennene.
For kvinner og menn under ett betyr det at 22 prosent mener det er mulig å få slik kontakt. Betydelig flere blant de yngre enn eldre tror det er mulig. Det er ingen betydelige forskjeller i svarene mellom de ulike landsdelene. Men blant de som har høy inntekt og høy utdanning, er det langt færre som tror at det er mulig med kontakt med døde mennesker.

Buddhister skiller seg ut
Når det gjelder trostilhørighet, viser undersøkelsene betydelige forskjeller. Blant buddhister i Norge er troen på at man har levd tidligere liv og kan komme i kontakt med døde, vesentlig større enn for de som tilhører ulike kristne trossamfunn så vel som de som tilhører humanistiske eller ateistiske livssyn. KPK.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018