Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Kritisk til ny lov

 KRITISK TIL NY LOV: Stortingsrepresentant Inge Lønning (H) kom på et møte mandag med sterk kritikk av regjeringens forslag til endringer i ekteskapslovgivningen. KPK-foto: Ole Andreas Husøy. Av Ole Andreas Husøy, KPK Lagtingspresident Inge Lønning (H) mener regjeringens forslag til ny ekteskapslov er det minst gjennomarbeidede og mest hastverkspregede lovforslag han noensinne har lest.– Man […]

Av admin. Publisert 22. august 2007.
  
KRITISK TIL NY LOV: Stortingsrepresentant Inge Lønning (H) kom på et møte mandag med sterk kritikk av regjeringens forslag til endringer i ekteskapslovgivningen. KPK-foto: Ole Andreas Husøy.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Lagtingspresident Inge Lønning (H) mener regjeringens forslag til ny ekteskapslov er det minst gjennomarbeidede og mest hastverkspregede lovforslag han noensinne har lest.
– Man har bestemt seg for en konklusjon, og så sett seg om etter argumenter som passer, sier han.

– Slett forarbeid
Det var på et møte arrangert mandag av det nystartede Nettverk for ekteskapet, at Lønning var invitert for å komme med sine synspunkter på de foreslåtte endringene i ekteskapsloven.Lønning hadde lite godt å si om forslaget, både om selve lovendringen og de forarbeidene som er gjort.

Han framholdt at forarbeidene ikke gir et godt grunnlag for en demokratisk debatt, og betegnet det politiske håndverk regjeringen har gjort som ”undermåls”.
Han kritiserte også at endring av flere lover (ekteskapslov, adopsjonslov og bioteknologilov) blir sauset sammen i et felles forslag.

Barnas rettigheter
Lønning karakteriserte familieretten og ekteskapslovgivningen som noe av det mest grunnleggende ved et samfunns lovgivning, og at familieretten har en helt sentral funksjon i å ivareta barns rettigheter.
Han påpekte at samfunnet på så å si alle områder er svært opptatt av likestilling mellom kjønnene. Han mener det vitner om manglende konsekvens i tenkningen når man ser bort fra likestillingsaspektet når det gjelder barna; at barna i utgangspunktet trenger både en far og en mor.

Sykdomstegn
Han har bare en forklaring på hvorfor regjeringen ikke har gjort et grundig utredningsarbeid på forhånd: – Noen har definert dette som en hastesak og vil kjøre den gjennom så fort som mulig.
Lønning mener en hastverkspreget lovbehandling er et sykdomstegn ved et demokratisk samfunn.
Når det gjelder endringer i bioteknologilovgivningen advarte Lønning mot å tillate alt som er teknisk mulig å gjøre. – Det er ikke hva som er teknisk mulig som skal avgjøre hva et samfunn finner det riktig å bake inn i sin lovgivning, sa han.

Demokratisk og kristen plikt
På spørsmål om det er mulig å stanse de foreslåtte endringene av ekteskapslovgivningen, sa Lønning at det vet man ikke før man har forsøkt.
– Det er aldri anbefalelsesverdig å kapitulere før man har hatt en skikkelig debatt. Derfor bør alle som har motforstillinger mot lovforslaget engasjere seg og komme fram med disse. Det er både en demokratisk plikt og en kristen plikt, sa Inge Lønning. KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017