Sambåndet

Tirsdag 20. august 2019
RSS

Kvalitetssikring gir resultater i friskolene

Privatskoler oppfyller kravet om kvalitetssikringssystem i større grad enn offentlige skoler.

Av Ole Andreas Husøy, KPK. Publisert 30. mai 2011.
Lars Erik Sandvik

BEDRER HVERDAGEN: Lars Eirik Sandvik (i forgrunnen) er kvalitetsrådgiver i KFF. Her fra et kurs for representanter for medlemsskoler i forbindelse med at kvalitetssikringssystemet ble tilgjengelig på web. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Fakta

KFF - Kristne Friskolers Forbund (KFF)

  • er en interesseorganisasjon for kristne skoler
  • skal ivareta skolenes interesser overfor offentlige myndigheter og arbeide for de kristne skolenes egenart
  • KFF gir råd og veiledning og arrangerer kurs til medlemsskolene i friskolespørsmål
  • en sammenslutning av ca 120 kristne friskoler fra forskjellige kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Det er forskjellige skoletyper: Grunnskoler, videregående skoler, skoler for funksjonshemmede, bibelskoler, fagskoler og høgskoler.
  • Les mer: kff.no

Utdanningsdirektoratets rapport fra tilsynet med skolene viser at det i 2009 var 67 prosent av de kontrollerte offentlige skolene som hadde avvik fra opplæringslovens systemkrav på det området som ble sjekket, mens det blant de private skolene som ble kontrollert var 29 prosent som hadde avvik fra privatskolelovens tilsvarende systemkrav. Året før hadde offentlige skoler ca. 75 prosent avvik, private skoler 55 prosent.

Et kvalitetssikringssystem utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) har bidratt til mye av dette.

Kvalitetsrådgiver i KFF, Lars Eirik Sandvik, sier at det tyder på at friskolene har færre avvik fra systemkravet enn det offentlig skole har, og at nedgangen i avvik synes å være størst blant de private skolene.

– Det viser at satsingen vår på kvalitetssikring gir resultater. Men vi kan selvsagt ikke si oss fornøyd før avvikene er nede i null, sier Sandvik som understreker at KFF har et ønske om at norsk skole som helhet skal være god, enten den er offentlig eller privat.

Utviklet eget system
KFF startet arbeidet med å utvikle et system for internkontroll for sine medlemsskoler for noen år siden, og hadde det første utkastet klart i 2005. Bakgrunnen var at det kom en bestemmelse i privatskoleloven om at skolene skulle ha et ”forsvarlig system” for å ivareta elevens rettssikkerhet, og for å sikre at statsstøtten ble brukt korrekt og kom elevene til gode.

Lars Eirik Sandvik forteller at internkontrollsystemet beskriver hvilke forpliktelser skolene har ifølge lovverket, og hva som skal gjøres for å oppfylle disse. I denne sammenheng er det utarbeidet en sjekk- og kontrolliste. Resultatet skal rapporteres til skolens styre, som til sjuende og sist er ansvarlig.

Kurs og rådgivning
– Hvordan følger dere opp skolene?
– Vi avholder kurs i bruk av systemet, ikke minst når det skjer oppdateringer. Vi drar på rådgivningsbesøk til skolene, og vi foretar noen ganger også såkalt frivillige beredskapstilsyn, der KFF gjennomfører et tilsyn med ”Utdanningsdirektoratets briller”. Det er en metode som har fungert veldig godt. Slike beredskapstilsyn fører til at man blir klar over, og får rettet opp avvik før representanter for offentlige skolemyndigheter kommer på tilsyn, sier Sandvik som stadig er på farten for å besøke friskoler fra Agder i sør til Finnmark i nord.

De andre friskoleorganisasjonene har etter hvert også kjøpt og tatt i bruk systemet som er utviklet av KFF. Også offentlige skoler har vist interesse for systemet, men for de offentlige er det litt andre lover som gjelder enn for friskolene.

Forenkler skolehverdagen
– Hvordan ser friskolene på det å skulle følge et slikt kvalitetssikringssystem som dere har laget?
– Alle ser nødvendigheten av det for å oppfylle lovens krav. Samtidig er det noe frustrasjon over den tid som går med til kontroll og rapporter. Men skolene er takknemlige for at vi har laget systemet, som enkelt kan tilpasses den enkelte skole, sier Sandvik.

Han er opptatt av å få skolene til å ha rett fokus i dette arbeidet:
– Kvalitetssikringen er ikke først og fremst for å komme Utdanningsdirektoratets tilsyn i forkjøpet, men skolen har en egennytte av det ved at skolehverdagen blir enklere.

I og med at lovbestemmelser og forskrifter stadig endres, må også kvalitetssikringssystemet kontinuerlig oppdateres. Det har ført til at hovedmodulen på systemet nå er kommet på web, etter ønske fra skolene.

– Det gjør oppdateringene enklere og vil forhåpentligvis føre til at enda flere private skoler får kvalitetssikringssystemet på plass, sier Sandvik. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KVS-Lyngdal og Bildøy Bibelskole må «ut på bygda» for å få plass til alle elevene, og KVS-Bygland passerte 60 elever – med erfaringsbasert håp om flere.

KOMMENTAR Biskop Atle Sommerfeldt må lære seg forskjellen på å bli støtt og å bli utstøtt.

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Copyright © Sambåndet 2019