Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Blå Kors ufordrer myndighetene:

– Si nei til EUs mediedirektiv

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 22. september 2011.
Jan Elverum, gen.sekr. Blå Kors Norge

Blå Kors Norge ber norske myndigheter om å gjøre sitt ytterste for at det nye EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester ikke blir effektuert – og om nødvendig legge ned veto. Organisasjonen frykter en situasjon der Norge ikke lenger kan opprettholde forbud mot alkoholreklame på norske TV-skjermer.

Generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum, minner om at det norske alkoholreklameforbudet er helsepolitisk begrunnet.

– Denne begrunnelsen står fjellstøtt også i dag. Vi opplever nå et alkoholkonsum i Norge som er det høyeste i moderne tid. Vi drikker dobbelt så mye alkohol som i 1960, prisene faller og tilgjengeligheten øker. En åpning for alkoholreklame på norske TV-skjermer vil ha en ødeleggende effekt på arbeidet med å beskytte befolkningen mot skadevirkningene av alkohol. Vi er særlig opptatt av den unge del av befolkningen i denne sammenheng, sier Elverum til organisasjonens egen nettside..

Myndighetene anslår at 120 000 barn i Norge lever i en oppvekst preget av andres alkoholmisbruk. Nesten 10 000 mennesker oppsøker hvert år Blå Kors’ hjelpetilbud. KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017