Sambåndet

Lørdag 29. februar 2020
RSS

Normisjon: Gå Ut Senteret flyttes til Trondheim

Underskudd tvinger misjonsskolen til å tenke nytt.

Skrevet av Markus Plementas, KPK den 5. desember 2014.

Generalsekretær Anna Bigitta Langmoen Kvelland er glad for at Gå Ut Senteret ikke blir lagt ned.

Avgjørelsen om å flytte Gå Ut Senteret (GUS) til Trondheim ble tatt på et ekstraordinært årsmøte fredag.

Der ble det vedtatt at skolen skal søke Utdanningsdirektoratet om å flytte skoletilbudet fra Hurdal til Trondheim fra og med neste skoleår.

Vemodig og gledelig

Bakgrunnen for vedtaket er at Normisjon som skolens eier, mener at det ikke er grunnlag for å drive skolen videre i sin nåværende form, opplyser organisasjonen i en pressemelding fredag kveld.

– Dette er både en gledelig og en vemodig dag. Vemodig fordi vi skal flytte fra Hurdal, som har betydd mye for så mange. Vi tenker spesielt på konsekvensene som dette får for de ansatte og tror at noen GUS-venner vil kjenne skuffelse over avgjørelsen om flytting.

– Samtidig kjenner vi glede over mulighetene for et bærekraftig Gå Ut Senter i Trondheim og håper engasjementet for Misjonsskolen Gå Ut Senteret kan flytte med dit, uttaler generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Sviktende elevtall

I april i år vedtok landsstyret i Normisjon at det skulle være skoledrift i Hurdal også inneværende skoleår, til tross for at skolen, som er godkjent for 72 elever, dette skoleåret bare har 26 elever.

Landsstyret vedtok videre at det ikke er grunnlag for å drive skolen i Hurdal i nåværende form over tid. Derfor ble styret ved Misjonsskolen Gå Ut Senteret bedt om å utarbeide en plan for videre drift, og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon ble bedt om å vurdere hvordan organisasjonens misjonærutrustning skal se ut i framtiden.

– Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal har gjennom 30 år betydd utrolig mye for Santalmisjonen og senere for Normisjon. Skolen har en stolt historie og har spilt en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle disse to organisasjonenes visjoner.

– Nå må vi imidlertid se framover og sørge for at Gå Ut Senteret i Trondheim viderefører dette arbeidet. Det å knytte skolen opp mot et levende og pulserende menighetsmiljø tror vi vil være en styrke både for skolen og menigheten, uttaler Langmoen Kvelland.

Det vil i perioden fremover bli utredet hvilke muligheter som finnes for eiendommen i Hurdal etter at Misjonsskolen Gå Ut Senterets drift er flyttet sommeren 2015.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Raknestunkveldar på bedehusa i kretsen og innsamlingsaksjon kor det er samla inn 16 millionar kroner, er foreløpig status for Raknestunprosjektet.

Ingrid Kvam Steinshamn tar permisjon fra stillingen som rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skodje for å bistå Danielsen-skolene.

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Copyright © Sambåndet 2020