– Kristenfolket kan puste lettet

 BOSTAD-UTVALGET: Erling Birkedal fra IKO tilhører dem som primært ville ha en noe tydeligere understreking av grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon som den kulturelle basis for skole og barnehage. (Foto: KPK-arkiv) Av Ole Andreas Husøy, KPK Birkedal er en av medlemmene i Bostad-utvalget som fredag la fram en enstemmig innstilling om nye formålsparagrafer […]

  
BOSTAD-UTVALGET: Erling Birkedal fra IKO tilhører dem som primært ville ha en noe tydeligere understreking av grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon som den kulturelle basis for skole og barnehage. (Foto: KPK-arkiv)

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Birkedal er en av medlemmene i Bostad-utvalget som fredag la fram en enstemmig innstilling om nye formålsparagrafer for barnehage og skole. Helt fornøyd er han riktignok ikke, og det er det heller ikke så mange i utvalget som er. Åtte av utvalgets 14 medlemmer ønsket primært ikke noen henvisning til kristendommen – eller til andre tros- eller livssyn.

Tre medlemmer, Birkedal, biskop Helga Haugland Byfuglien og reindriftssjef Ellen I. O. Hætta ønsket primært en tydeligere understreking av grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon som basis for barnehagens og skolens virksomhet.
Bare tre av utvalgsmedlemmene – utvalgsleder Inga Bostad, Tove Bull og Dag Hareide sier de har et primærstandpunkt som samsvarer med det forslaget utvalget greide å bli enig om.

Utvalgsmedlem Dag Hareide sier at han tror enigheten i utvalget dels skyldes at de innså at dette var det eneste mulige kompromiss.

Ellen I. O. Hætta har en særmerknad i innstillingen der hun kritiserer at utvalget ikke var bredt nok sammensatt. Hun savner blant annet representanter for konservative kristne miljøer. Hætta mener også at statsrådens sterke forventning om enstemmighet har vært uheldig og har bidratt til et utilbørlig press om å gi tilslutning til det som er utvalgets endelige forslag.

Kristen og humanistisk tradisjon
I de formålsparagrafene som gjelder nå har det vært debatt om formuleringene «ei kristen og moralsk oppseding» når det gjelder skolens formålsparagraf og «oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier» i barnehage-paragrafen.
Verdigrunnlaget er i den nye formålsparagrafen formulert slik «- skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene
Birkedal mener de foreslåtte paragrafene ikke vil medføre noen endringer verken for KRL-faget eller for samarbeidet mellom skole og kirke, for eksempel når det gjelder julegudstjenester.

– Vakkert stykke prosa
Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) sier han er svært glad for at utvalget har kommet fram til en enstemmig innstilling.
Han hadde følgende karakteristikk av forslaget til formålsparagrafer: – Det er sjelden jeg har lest et så vakkert stykke prosa.
Departementet sender nå forslaget ut på høring. Statsråd Djupedal sikter mot å legge saken fram for Stortinget slik at det rekker å behandle den før slutten av vårsesjonen i 2008.

– Steg i riktig retning
KrFs skolepolitiske talskvinne, Dagrun Eriksen, karakteriserer utvalgets innstilling som et steg i riktig retning i forhold til tidligere forslag. Hun sier KrF vil kjempe for at den nye formålsparagrafen fortsatt skal ha en tydelig forankring i kristne og humanistiske verdier. Hun mener i utgangspunktet at primærstandpunktene til utvalgsmedlemmene Birkedal, Byfuglien og Hætta er bedre enn det samlede forslaget. KPK

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.