Ønsker ikke svart

Kirkemøtet i Tønsberg sa nei til å innføre svart som en av de liturgiske farger i Den norske kirke.

Kirken har i dag fire liturgiske farger, hvit, rød, grønn og fiolett – som varierer med kirkeåret. Kirkemøtet behandlet et forslag om å innføre svart som liturgisk farge en dag i året, nemlig på langfredag. Bruken av svart skulle etter forslaget være en alternativ mulighet – ved siden av at man fortsatt skulle kunne bruke fiolett denne dagen. Det ble argumentert med at den svarte fargen ville understreke langfredagens helt spesielle stilling i kirkeåret.  Flertallet mente imidlertid det var et for tynt grunnlag og for drastisk å innføre en ny liturgisk farge bare for én dag. Det ble også påpekt at en kristen gudstjeneste på langfredag aldri kan bli helt svart. – Kirken forkynner alltid et håp, sa Svein Malmbekk, en av delegatene på møtet. KPK