Seiler videre

Flytende fiskarheim snart i drift igjen

Elieser 6, som fungerer både som flytende fiskarheim og ambulerende forsamlingslokale for Den indre Sjømannsmisjon, vil være i drift igjen i løpet av denne måneden.

Båten har vært ute av drift siden i november i fjor, og har i denne tiden gjennomgått en omfattende oppussing. Den har fått ny motor, og det er i tillegg utført mye nødvendig vedlikehold.

Stort løft
– Dette er nok det største løftet vi har foretatt når det gjelder Elieser, med unntak av da vi forlenget båten for noen år siden, sier daglig leder i Den indre Sjømannsmisjon, Roald Øvrebø.

Han forteller at de opprinnelige kalkylene antydet en million kroner i kostnader for oppussingen. Men det endelige beløpet blir en del høyere.

Øvrebø sier imidlertid at Elieser er et prosjekt det ikke er så vanskelig å samle inn penger til. Båten har gjennom årene opparbeidet seg stor goodwill. Ikke minst hos folk som bor langs kysten. Da man holdt på å gå tom for penger til finansieringen på nyåret, kom det inn en gave på hele 330 000 kroner fra en enkeltperson! Øvrebø er også imponert over den dugnadsinnsatsen som er gjort om bord i båten disse månedene.

Mobilitet
– Når båten er ferdig kan vi sette kursen for Nord-Norge med en båt som er i tipp topp stand. Med denne oppgraderingen av Elieser vil vi få et fantastisk redskap i arbeidet langs kysten, sier han.

Elieser vil være i Nord-Norge fram til sommeren, og vil der i stor grad bli brukt som fiskarheim.

Hvor sentral er Elieser i det arbeidet Den indre Sjømannsmisjon driver?
– De senere år har vi lagt om arbeidet slik at vi i langt større grad satser på Elieser enn på de vanlige tradisjonelle fiskarheimene på land. Det gjør oss mer mobile, slik at vi kan gjøre en innsats der behovet til enhver tid er størst, sier Øvrebø.

Organisasjonen har i dag tre landbaserte fiskarheimer. Også her drives det kontaktskapende virksomhet, og det arrangeres møter og sosiale sammenkomster. På velferdsrommene finnes det aviser, bøker, radio og TV. Man kan spise i en hjemlig atmosfære, og bistand i ulike praktiske og sosiale spørsmål.

I tillegg eier og driver Den indre Sjømannsmisjon Oslo sjømannskirke på Bygdøy. KPK