Rekordutbetaling!

ImF-UNG får over 2 millioner i statsstøtte for 2011.

– Ja, dette er nok den største summen vi har fått i førstetildelingen noensinne, sier en glad Kenneth Foss i ImF-UNG.

2.041.131 kroner er det eksakte beløpet som tikker inn på kontoen. Det er 140.000 mer enn budsjettert. Men noen umiddelbare planer om å bruke de ekstra pengene fortest mulig, har han ikke.

– Nei, de vil nok i første omgang gå inn og styrke egenkapitalen vår, sier han.

Styrke egenkapital.
For da da ImF-UNG ble selvstendig organisasjon for noen år siden, satt de tilbake med en «gjeld» til ImF på om lag 900.000. År for år har dette resultatet bedret seg og i dag er «gjelden» blitt 300.000 i egenkapital.

– Men rådet både fra både Fordelingsutvalget og andre, er at vi bør prøve å øke denne til et sted mellom 500.000 og en million. Så disse ekstrapengene kommer godt med, sier Kenneth Foss.

På lengre sikt har han derimot planer.

– Vi vurderer fortløpende stillingene våre for at vi skal være til størst mulig hjelp for både kretser og lag. Hva dette betyr akkurat nå, vil framtiden vise, sier Kenneth Foss med et lurt smil.

Flere årsaker.
Årsaken til rekordutbetalingen har flere sider. For det første handler det om den totale potten det såkalte Fordelingsutvalget får fra staten. Så avhenger det av hvor mange organisasjoner som søker om midler fra denne totale potten.

– Antall lokallag og medlemmer i disse, har vært stabilt hos oss, men vi har gått noe opp i såkalte deltakerdøgn for kursene våre og det slår gunstig ut, sier Kenneth Foss.

Det som også kan ha hatt betydning er at ImF-UNG kommer litt bedre ut i forhold til bonuskriteriene for tildeling dette året. – Dette året er over halvparten av Landsstyret er under 26 år. Dermed får vi litt bedre uttelling.

Kan bli mer.
Til tross for at summen er stor – den kan bli enda større.

– Fordelingsutvalget holder alltid igjen en del av pengepotten for å kunne behandle evt klagesaker. I fjor ble det ingen, og da fikk vi 128.000 ekstra i slutten av året. Om det skjer i år også, vet vi ikke, men det tar vi som en ren bonus, sier Foss, og understreker:

– Dette gjør oss ikke rike. Vi får sikret egenkapitalen, og det er viktig for vi har ingen garantier for at støtten blir like god neste år.