Utgjør en forskjell

Kirkens Nødhjelp største mottaker av Norad-støtte

Norad overfører i 2011 drøyt 1,5 milliarder kroner til norske ikke-statlige organisasjoner, melder Bistandsaktuelt. Summen er fordelt på i alt 95 organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er den organisasjonen som mottar den største summen, med 225 millioner kroner. Norsk misjons bistandsnemnd (Bistandsnemnda) mottar 148 millioner kroner.

Bistandsnemnda fordeler disse 148 millionene til 17 misjonsorganisasjoner. Blant de ti største mottakerne av Norad-støtte er for øvrig Norsk Folkehjelp (128,5 millioner), Redd Barna (126 millioner), Atlas-alliansen (79 millioner), Regnskogfondet (69 millioner), WWF-Norge (68 millioner), Care Norge (65,5 millioner) Norges Røde Kors (60 millioner) og Utviklingsfondet (45 millioner). KPK