To stillinger splittes i småbiter

– Men vi vil ikke redusere tilbudet til kretsene, sier administrasjonsleder, Anja U. Heggen.

Når sang- og musikkonsulent Solveig Algrøy slutter i sin stilling ved forbundskontoret 1. april, blir det ikke hyret inn erstatter i fast stilling.

– Vi er nå i en fase hvor vi kartlegger behovet for sang- og musikktjenester i kretsene. I framtiden vil vi vurdere å leie inn tjenester for å dekke dette fremfor å ha en person fast ansatt i ImF, sier administrasjonsleder Anja U. Heggen.

Sang- og musikkonsulenten har lenge vært en enslig svale på en liten enmannsavdeling i ImF. Stillingens oppgaver har blant annet innbefattet ansvar for sang og musikk på arrangementer i regi av ImF sentralt, administrasjon av notebanken og vedlikehold av katalog over tilgjengelige sang- og musikkrefter. I tillegg til rådgiving til kor og grupper har sang- og musikkonsulenten også arrangert korseminar sentralt og gitt tilbud om sang- og korweekender i kretsene.

Behovet varierer.
– Vi vil nå skaffe oss oversikt over hvor stort behovet egentlig er i kretsene. Derfor ser vi gjerne at folk tar kontakt og forteller om hva de ønsker ImF sentralt skal bidra med inn mot sang- og musikkarbeidet på kretsplan og lokalt, sier Heggen.

Hun legger til at enkelte kretser bruker ImF aktivt i dette arbeidet, mens andre ikke etterspør tjenester i det hele tatt.
– Noen er nok selvforsynt med ressurser og kompetanse på dette feltet, men vi synes det er viktig å tilby hjelp og inspirasjon til dem som trenger det.

Stort miljø.
Administrasjonslederen lover altså at det utadrettede arbeidet ikke skal bli skadelidende, men innrømmer håp om at overgang fra en fast stilling til kjøp av tjenester skal føre til besparelse for hovedkontoret. Sang- og musikkonsulentstillingen har de siste årene budsjettmessig utgjort 50 prosent stilling.

– Vi vil i fremtiden også leie inn sang- og musikkoordinator til store arrangementer som Lyngdal Bibelcamp, Sommerstevnet og Generalforsamlingen i stedet for å ha en fast ansatt person til dette. Heldigvis har vi mange kompetente mennesker i sammenhengen vår som vi kan spørre, blant annet miljøet på musikkavdelingen på Bibelskolen Bildøy.

Solveig Algrøy som slutter i den aktuelle stillingen i ImF, fortsetter som lærer på Bibelskolen i halv stilling.

Barne- og familiekonsulent.
Også i ImF-UNG forlater en av medarbeiderne kontoret for godt i løpet av året. Barne- og familiekonsulent Ingrid Kvam Steinshamn slutter nemlig 1. september. Heller ikke denne stillingen blir besatt med én ny medarbeider. Men i dette tilfellet står det ikke på viljen, ifølge ImF-UNG-leder Kenneth Foss.

– I tillegg til å føre samtaler med det vi ser som aktuelle kandidater har vi lyst ut stillingen i Sambåndet. Men vi har ikke funnet en tilfredsstillende løsning med ny person som kan ta over jobben, opplyser Foss.

Han legger til at ImF-UNG denne gangen ikke har lyst ut stillingen i Vårt Land og Dagen fordi erfaringene tilsier at det ikke gir særlig respons.
– Nå vil vi heller fordele oppgavene på flere små-stillinger. I første omgang vil vi forsøke å øke de små-stillingene vi allerede har og legge litt flere oppgaver i hver av dem. Hvis ikke har vi god erfaring med studenter og andre som gjerne ønsker en slik deltidsjobb som dette.

To fulle stillinger.
I motsetning til ImF har ImF-UNG god økonomi, og det ligger ifølge Foss ikke pengemotiverte årsaker bak at man nå gjør dette grepet. Han opplyser at de nye oppgavene vil bli skreddersydd til enkeltpersoners kompetanse og muligheter og at dette i sum vil dekke omtrent den stillingsbeskrivelsen som ligger i barne- og familie-konsulentjobben.

ImF-UNG har ifølge Foss gode erfaringer med oppbrutte, små poster med et avgrenset ansvarsområde. Fra før finnes både ungdomsforkynner, barneforkynner, KidzCamp-ansvarlig og UngdomsCampen-ansvarlig i respektive 20 prosents stillinger.

– Jo, det blir bare meg som daglig leder, samt Kjetil Fyllingen som er nettkonsulent igjen i fulle stillinger på avdelingen, supplerer han.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.