Partiet «De kristne» etablert

Har som mål å rekristne landet.

– Det er på tide å restarte kristenretten fra der den begynte på Bømlo med Olav Tryggvason, sier Terje Simonsen til Haugesunds Avis. Tirsdag leverte han inn kommunevalglista til De Kristne på Bømlo. Han er fornøyd med resultatet etter et langvarig arbeid.

– De Kristne, er kommet opp som et resultat av at KrF etter all sannsynlighet på landsmøtet vil forkaste bekjennelsesparagrafen. På grunn av tidsfristen for innlevering av liste til valgstyret 31. mars kunne vi ikke vente på landsmøtets endelige beslutning, sier Simonsen.

De Kristnes liste til kommunevalget i Bømlo inneholder totalt 21 navn, flere av dem tidligere KrF-medlemmer.
Foreløpig er det en lokal liste som er etablert, men dersom KrF forkaster bekjennelsesparagrafen, er vegen åpen for landsarbeid.

– Dersom denne blir forkastet vil vi jobbe for å utvide partiet på riksplan fram mot stortingsvalget i 2013. De Kristne vil uansett bli et pilotprosjekt på Bømlo, sier Simonsen.