Mindre underskudd i NMS

7,1 mill i underskudd er 1,3 bedre enn budsjettet.

Arbeidsutvalget i Det Norske Misjonsselskap har godkjent regnskapet for 2010 med et driftsmessig underskudd på 7,1 millioner kroner. Organisasjonen har i 2010 arbeidet ut i fra et underskuddsbudsjett på 8,4 millioner kroner.

Landsstyreleder Kari Skår Sørheim er fornøyd med at man fikk et mindre underskudd enn budsjettert.
– Vi er også glade for innsamlingsresultatet på 87,3 millioner, noe som er over én millioner kroner mer enn budsjettet. Nå tror jeg at organisasjonen er på rett kurs, sier hun.

Eiendomssalg
Etter flere år med økonomiske utfordringer ga landsstyret i fjor klarsignal til å selge eiendommer for opptil 25 millioner kroner for å bedre likviditeten i organisasjonen. I 2010 ble det solgt eiendommer for til sammen 19,7 millioner, noe som førte til et regnskapsteknisk overskudd på 12.6 millioner.

NMS Gjenbruk er stadig en suksess, og også i fjor ble det en kraftig økning i inntektene fra denne virksomheten. Resultatet var 3,3 millioner bedre enn budsjettert.

NMS fikk i fjor testamentariske gaver på til sammen nesten 23 millioner kroner. KPK