Overskudd for NLM i 2010

Men gaveinntektene går nedover.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) gikk med overskudd i 2010, ikke minst på grunn av store testamentariske gaver og dessuten inntekter fra Misjonssentralen Gjenbruk. NLM fikk 27 millioner kroner i testamentariske gaver i fjor, noe som er ny rekord for organisasjonen. Gjenbruksbutikkene ga samlet et bidrag til NLM på 9 millioner kroner.

Regnskapet for 2010 er i stor grad preget av en intern transaksjon knyttet til hotelleiendommen i Grensen 19 i Oslo. 75 millioner kroner ble overført til hovedkassen. Men når denne transaksjonen holdes utenfor, viser det foreløpige regnskapet et overskudd på vel 13 millioner kroner. Det offisielle regnskapet vil først være klart i mai.

Gaveinntektene falt for tredje år på rad, og var i 2010 nær seks millioner lavere enn i 2007. NLM mottok 115,3 millioner kroner i gaver i fjor. KPK