Vurderer navneskift

Forlater Norsk Søndagsskoleforbund og blir Søndagsskolen Norge.

En av sakene på generalforsamlingen i Norsk Søndagsskoleforbund i midten av juni, er forslag om å endre navn på organisasjonen. På bakgrunn av høring i kretsene, foreslår landsstyret at det nye navnet blir SØNDAGSSKOLEN NORGE.

Også nye grunnregler for organisasjonen skal behandles. Forslaget til nye grunnregler legger vekt på en enkel og oversiktlig struktur. Arbeidet har også tatt sikte på å skape en større grad av forutsigbarhet og tydelighet for alle deler av organisasjonen når det gjelder deltakelse, rettigheter og plikter.

Landsstyret legger også fram forslag til felles givertjeneste for forbund og kretser, noe man tror vil øke inntektene til søndagsskolearbeidet. KPK