Medlemsvekst i Blå Kors

Veksten er nesten 10 prosent.

Antall individuelle Blå Kors-medlemmer økte fra 2706 i 2010 til 2934 i 2011. Dermed fortsetter trenden de siste årene med en forsiktig økning i den individuelle medlemsmassen, melder organisasjonen.

Antall ansatte i de 41 Blå Kors-virksomhetene var 1. januar 2011 1127, noe som utgjør til sammen 869 årsverk. På hovedkontoret var det på samme tidspunkt 25 ansatte. Det er også registrert 414 frivillige medarbeidere i organisasjonen.

I de ulike Blå Kors-virksomhetene var det i 2010 registrert 9 832 brukere/pasienter og totalt var det registrert 28 283 polikliniske konsultasjoner. Blå Kors hadde i 2010 diakonale virksomheter i 15 av landets 19 fylker. Det er de tre nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane som mangler Blå Kors-virksomheter. KPK