Haraldsplass er akkreditert høgskole

Fikk godkjenning i statsråd fredag 12. august

Kongen i statsråd godkjente fredag 12. august at Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) har status som akkreditert høgskole med virkning fra samme dag.

– Dette har vi jobbet grundig og systematisk med over lang tid for å oppnå, og er veldig fornøyd med endelig å ha kommet i mål. En akkreditering er en tillitserklæring til vårt faglige nivå, og gir samtidig frihet til å utvikle høgskolen videre slik at vi kan møte behovene i samfunn og kirke, uttaler rektor Jørn-Henning Theis. KPK