FBB med seminar om kvinnelig prestetjeneste

”Kvinnelig prestetjeneste – et 50 års perspektiv” er tema for seminaret som For Bibel og Bekjennelse (FBB) holder på Ryenberget skole i Oslo 10. september. Prest og journalist Odd Sverre Hove (”Kvinneprestdebatten etter 50 år med snuoperasjoner”), professor dr. theol. Knut Alfsvåg  (”Hva var det de sa? En vurdering av kvinneprestdebattens argumenter”) og cand. theol. […]

”Kvinnelig prestetjeneste – et 50 års perspektiv” er tema for seminaret som For Bibel og Bekjennelse (FBB) holder på Ryenberget skole i Oslo 10. september. Prest og journalist Odd Sverre Hove (”Kvinneprestdebatten etter 50 år med snuoperasjoner”), professor dr. theol. Knut Alfsvåg  (”Hva var det de sa? En vurdering av kvinneprestdebattens argumenter”) og cand. theol. Torill Slåttsveen Asp (”Hvordan formidle en positiv begrunnelse for kvinners kirkelige tjeneste?”) er innledere.

Etter seminaret avholdes generalforsamlingen i FBB. KPK