Frikirken blir ny på nett

To nye nettsteder lansert

Den Evangelisk Lutherske Frikirke er nå ute med nye nettsider på www.frikirken.no. Frikirkens blad Budbæreren, har en 129-årig historie på papir. Nå har bladet også fått egne nettsider; www.budbareren.no.

Frikirkens nettside inneholder fakta, retningslinjer, informasjon om menigheter og Frikirkens fellesarbeid.

Budbærerens nettsted skal gi nyheter, mulighet for debatt og leserens tilbakemeldinger. Synodeformann Arnfinn Løyning har en egen blogg på www.budbareren.no og redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek trekker fram bloggen som en av attraksjonene på siden. KPK