Normisjon oppretter skoleutvalg

Avstanden mellom Hurdal og Grimstad er for stor til å få godkjent felles rektor.

Landsstyreformann Kurt Hjemdal (i midten) har vært en av arkitektene bak samlingen av bibelskolene i Normisjon. Foto: Leif Gunnar Vik

Normisjon får nå et eget utvalg som skal samordne driften av Gå ut senteret i Hurdal og Bibelskolen i Grimstad. Landsstyret i Normisjon vedtok dette etter at det er avklart at skolene ikke kan ha felles rektor.

De to bibelskolene som eies av landsstyret i Normisjon, skal fra neste skoleår ha en felles satsing på internasjonal misjon. Landsstyret ønsket i utgangspunktet å slå sammen skolene. Avstanden mellom Hurdal og Grimstad er derimot for stor for at skolemyndighetene vil godkjenne en felles skoleledelse som ledes av samme styre og samme rektor, heter det i en pressemelding.
Skolenes rektorer vil dermed fortsette å ha ansvar for hver sine skoler, men det opprettes et samordningsutvalg som er sammensatt av blant annet rektorene og noen styremedlemmer fra hver av skolene. I vedtaket fra landsstyret heter det at ”Basis for samordningsutvalgets arbeid vil være å synliggjøre misjons – og bibelskolenes rolle i gjennomføring av Normisjons visjon og verdier slik disse er nedfelt i LS sitt utkast til strategidokument.”
Generalsekretæren blir bedt om å legge fram forslag til mandat for samordningsgruppen til landsstyrets møte i oktober. KPK