Høyrelederen og politilederen om rusomsorg

Høyres leder Erna Solberg og leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er blant foredragsholderne når Evangeliesenteret inviterer til Nettverkstreff på Østerbo Evangeliesenter, Halden 30. november – 2. desember. Tema for arrangementet er ”Privat, ideell rusomsorg”. Solbergs tema er ”Hvilken rolle har privat, ideell rusomsorg i dag?” Johannessen skal snakke om behovet i dagens rusomsorg, sett […]

Høyres leder Erna Solberg og leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er blant foredragsholderne når Evangeliesenteret inviterer til Nettverkstreff på Østerbo Evangeliesenter, Halden 30. november – 2. desember. Tema for arrangementet er ”Privat, ideell rusomsorg”. Solbergs tema er ”Hvilken rolle har privat, ideell rusomsorg i dag?” Johannessen skal snakke om behovet i dagens rusomsorg, sett fra politiets side.

På Nettverkstreffet blir det også satt søkelys på ulike modeller for rehabilitering og på bedre samhandling innen kristen rusomsorg. KPK