Billy Graham på topp

I en spørreundersøkelse i USA ble folk nylig spurt om hvilken kristen leder som har størst innflytelse i landet. 19 prosent svarte evangelisten Billy Graham. 9 prosent svarte pave Benedikt, 8 prosent president Barack Obama og 5 prosent svarte pastor Joel Osteen.  De spurte ble ikke gitt noen navn de kunne velge blant. 41 prosent […]

I en spørreundersøkelse i USA ble folk nylig spurt om hvilken kristen leder som har størst innflytelse i landet. 19 prosent svarte evangelisten Billy Graham. 9 prosent svarte pave Benedikt, 8 prosent president Barack Obama og 5 prosent svarte pastor Joel Osteen.  De spurte ble ikke gitt noen navn de kunne velge blant. 41 prosent av de spurte hadde ikke noe svar, skriver magasinet Christianity Today. KPK