Halldorf med bok om kirkeåret

I boken Hellig år tar den svenske pinsepastor, redaktør, retreatleder og forfatter Peter Halldorf leserne med på en vandring gjennom kirkeåret slik det begynte å ta form i Jerusalem på 300-tallet. Han beskriver hvordan de ulike dagene og tidene i kirkeåret vokste fram. «Kirkeåret, eller det liturgiske året som det også kalles, er en måte […]

I boken Hellig år tar den svenske pinsepastor, redaktør, retreatleder og forfatter Peter Halldorf leserne med på en vandring gjennom kirkeåret slik det begynte å ta form i Jerusalem på 300-tallet. Han beskriver hvordan de ulike dagene og tidene i kirkeåret vokste fram.

«Kirkeåret, eller det liturgiske året som det også kalles, er en måte å feire og leve seg inn i de store hendelsene i Jesu liv. Fra jul til påske, fra pinse til advent følger vi Jesus gjennom evangeliene og lar våre liv innpodes i hans liv. Hvert år er et prisme som får sitt lys fra Kristus og lar det bli reflektert i skiftende farger til ulike tider i løpet av året. Hver høytid gjenspeiler ett aspekt ved troens mysterium. I feiringen av de kristne festene, av hver søndag som en påskedag, blir gudstjenesten den hendelsen som uttrykker Kirkens vesen. Den er himmelen på jorden», skriver Halldorf i forordet.

Halldorf skriver at boken ikke først og fremst er en faktabok om kirkeårets kalender og historiske bakgrunn. Hans ønske er fremfor alt at den skal fungere som en åndelig veiledning gjennom kirkeåret.

Boka, som er utgitt på Luther Forlag, er tilpasset norske forhold av oversetteren, Eyolf Berg. KPK