Vi ønsker et raust ImF

Dette innlegget er skrevet av foreningen Bolten i Fredheim Arena i Sandnes. Dette er ikke et innlegg på vegne av forsamlingen vår, men et uttrykk for hva mange i vår forsamling er opptatt av.

Utgangspunktet er hovedsaken i forrige utgave av Sambåndet; ImFs råd vedrørende hvordan vi skal forholde oss til Den norske kirke (Dnk) i denne tid. Det vi fokuserer på, er hvordan ImF mener vi skal forholde oss til Dnk.

Først av alt vil vi berømme Sambåndet for at dere tar tak i saken; at dere formidler ImFs konkrete råd, og for at dere ikke pakker inn budskapet. ImFs råd har flere fornuftige momenter. Det som imidlertid gjorde at mange av oss reagerer sterkt, var den delen som sier: «Vi fraråder sterkt at en går til gudstjenester eller møter der personer som forfekter liberalteologi skal forkynne eller forrette, og heller ikke bruke deres medvirkning andre steder.»

Problemet med dette er tosidig; en praktisk side og en prinsipiell side. La oss ta den praktiske siden først.

Så lenge teksten «Vi fraråder sterkt at en går til gudstjenester eller møter der personer som forfekter liberalteologi skal forkynne eller forrette, og heller ikke bruke deres medvirkning andre steder» gjelder personer og ikke nødvendigvis bare pastorer og prester, vil vi få det travelt med å granske hjerter og ståsted til veldig mange såkalte liberale som står i en og annen tjeneste. Mener ImF at alle må avsjekkes om de tilfredsstiller ImFs krav og kriterier? Hva med lovsangere, musikere, møteledere, ungdomsledere, gjesteforkynnere, andaktsholdere osv. Skal vi forsikre oss om at alle har meninger som er i henhold til ImFs krav?

En slik praksis vil ikke vi ha i vår menighet. Og det ligner lite på Jesu holdninger til regelrytteri, skriftlærde og pekefingre. Dette finner vi eksempel på i Matteus 23. Det er høyst uklart hva ImF mener rundt det praktiske i dette.

Mange vil oppfatte det som at ImF mener at vi som enkeltpersoner sterkt frarådes å delta i møter og gudstjenester hvor den som forkynner, ikke har nøyaktig likt teologisk ståsted. Dersom dette er meningen, går vi i feil retning. Den tid er forbi og er et gufs fra fortiden. Der vil vi ikke tilbake.

Hvilke signaler vil ImF sende ut til omverdenen? At ImF er uenige med Dnk, ja, det signalet sender ImF. Men samtidig signaliserer ImF en mangel på raushet i møtet med andre kristne. At vi stempler dem som vranglærde, for vi vet best. De har feil, vi har rett. Og at dette er så viktig for oss at vi ikke kan samarbeide. Vi lar teologisk uenighet overskygge målet vårt; å gjøre Jesus synlig for våre medmennesker.

Hvorfor må vi være enige om alt? Ærlig talt, kjære ImF-venner; tåler vi ikke ulike syn på teologiske spørsmål? Kristenfolket lever i mange motsetninger, og dette må ikke binde oss. ImF må ikke bygge en løft mellom kristne i kirke og bedehus og heller ikke forlange at vi som er aktive på bedehuset. bygger slike barrierer. Vi må heve oss over dette og rette blikket på målet.

I ImF har medlemmer ulike teologisk ståsted. Vi har ulik oppvekst, kommer fra ulike miljø, og vi er fra ulike nasjonaliteter. I tillegg har vi ulik menighetsbakgrunn, noen har en bagasje og tunge byrder, noen lever i velstand, andre sliter med å få endene til å møtes. Det som forener oss, er evangeliet. Et sterkt og aktuelt budskap og som gjelder oss alle. «Det har evne til samle alle sjeler inn til Gud», som det heter i sangen.

Det som imidlertid ikke samler oss, er den holdningen ImF fremviser i det omtalte sitat. ImF undervurderer sine medlemmer, ulike mennesker, med egen dømmekraft. Våre meninger er forskjellige, akkurat på samme måte som vi er forskjellige, men kjernen i troen er den samme. Det er ikke pekefingeren som samler oss. Pekefingeren når ikke ufrelste. Åpne armer derimot, det vinner tillit. Det samler oss, og det signalet ønsker vi å sende til verden rundt oss.

Skal vi godta alt? Det vil mange spørre seg. Selvfølgelig skal vi ikke det. ImF skal være tydelige i sine meninger.

Vårt budskap er at det må være takhøyde for meningsbrytninger uten at vi anklages for ikke å være bibeltro.

ImF (Sandnes) har et grunnfjell som er mer mangfoldig enn hva rådsmennene gir uttrykk for. Slipp disse stemmene til og klangen i budskapet får en annen tone. ImF sin sterke fraråding mangler raushet. Vi ønsker et raust ImF.

Melding fra redaksjonen: Ettersom dette opprinnelig ble trykket i papirutgaven, og det går en måned mellom hver av dem, ga vi ledelsen i Fredheim Arena anledning til å svare i samme papirutgave:

Svar fra pastorteamet

Som pastorteam på Fredheim Arena ønsker vi å stå for raushet i møte med andre kristne, noe vi opplever er praksis både innad i vår egen forsamling og i ImF sentralt. Dette står for oss ikke i motsetning til at vi frimodig forkynner og veileder med utgangspunkt i en tydelig klassisk konservativ teologi, samtidig som vi markerer avstand til en teologi som undergraver tilliten til Bibelen som Guds ord.

Vegard Berekvam, Andreas Bjørntvedt, Runar Landro, Anne Lene Otterøen og Sigve Øksendal

7 replies
 1. Martin Hjellvik says:

  Til Bolten

  1) Er ImFs råd vanskelig å forstå?
  Jeg ser ikke at dette skulle være så vanskelig å forstå. Hvis en prest eller forkynner forfekter/forkynner liberalteologi så skal man ikke ha noe med han/hun å gjøre. Man skal heller ikke invitere han/hun til å tale/holde appell i sin menighet om vranglæren eller noe annet. Dette rådet fra ImF er tatt nesten ordrett fra Rom. 16:17. En kritikk av dette rådet blir en kritikk av Guds ord.

  ImFs råd kan umulig handle om å ransake hjertene til dem som er i en forsamling eller på en tilstelning. Ordet «forfekte» handler nettopp om at noe blir verbalt kommunisert. Når en forkynner/prest/ungdomsleder/eller-hva-det-måtte-være (gjest eller ikke) forkynner fordømmende vranglære så må den/de tas avstand fra i kjærlighet til Gud og nesten.

  For meg virker dette klart, enkelt og tydelig.
  At man ikke liker rådet kan gjøre det vanskelig å fordøye, men det er noe annet.

  2) «ImFs krav»
  Bolten sier: «Skal vi forsikre oss om at alle har meninger som er i henhold til ImFs krav?»

  Dette er ikke Imfs krav, dette er Guds ords krav.

  Nå vet jeg ikke hvem Bolten består av, men sett at det er voksne personer så overrasker det meg at de ikke anerkjenner det. Det må enten være fordi de ikke kjenner Skriftens tale om vranglærere og hvordan man skal forholde seg til dem, eller fordi de ikke har Guds Ord som autoritet – og da stiller de på linje med Den norske kirke. Det siste er mer alvorlig enn det første.

  Hvis det første skulle være tilfellet så vil jeg vise til gjeldende skriftsted:
  «Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem!» Rom. 16:17

  3) Agnostisisme
  «Hvilke signaler vil ImF sende ut til omverdenen? At ImF er uenige med Dnk, ja, det signalet sender ImF. Men samtidig signaliserer ImF en mangel på raushet i møtet med andre kristne. At vi stempler dem som vranglærde, for vi vet best. De har feil, vi har rett. Og at dette er så viktig for oss at vi ikke kan samarbeide. Vi lar teologisk uenighet overskygge målet vårt; å gjøre Jesus synlig for våre medmennesker.»

  Dette er dessverre nok et utrolig utsagn, og må irettesettes av lederne i Fredheim arena. Dette er forførende ord. Dette er med på å lede folk vill.

  Det Bolten her gjør er å problematisere rundt objektiv sannhet og det å si at noe er rett og noe annet er galt.

  For hvis man ikke kan si at dette er tydelig «La ingen føre dere vill! … menn som ligger med menn … skal ikke arve Guds rike.» hvordan kan da noe annet i Skriften være tydelig (f.eks. «elsk din neste»)?

  Denne kristen-agnostisismen kjenner jeg igjen fra teologi-utdannelse (NLA og MF) og «de dannede kristne miljøer». Det er et angrep på Guds ord forkledd som ydmykhet.

  Og tar man av forkledningen så vil man se at det både er inkonsekvent, arrogant og leder inn i tykkeste tåken.
  Det er en arrogant holdning ovenfor de klare bibeltekstene (Rom. 1:18-32; 16:17f; 1. Kor. 6:9ff; 1. Tim. 1:10; 2. Joh. +) og 2000-år med kirkehistorie. Det er inkonsekvent fordi samtidig som de nærmest harselerer med «De har feil, vi har rett»-tanken, så gjør de akkurat det samme selv. De sier: «ImF tar feil ved å si Dnk tar feil, for det er feil å si at noen tar feil. Det er også feil å si at ‘vi vet best’, dette vet vi … best.»

  Og det leder inn i tykkeste tåken fordi (som sagt) hvis 1. Kor. 6:9f ikke er tydelig, hva er egentlig da tydelig? Det eneste som kan gjøre et så tydelig skriftsted utydelig er hvis man er preget av tidens ånd.

  4) «Jesus» vs Jesu ord
  Videre sier Bolten: «Teologisk uenighet overskygger målet: å gjøre Jesus synlig»

  Ser dere virkelig ikke problemet med disse uttalelsene?

  Ledelsen i Dnk forkynner en annen Jesus og har en annen ånd, det er villfarelsens ånd! Det vet vi nettopp fordi Dnk går vekk i fra sann teologi som er apostlenes lære/Bibelen.

  «Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.» 1. Joh. 4:6

  Det er apostlenes lære som skal forene oss. Og det er akkurat det faktum at Dnk går vekk i fra dette, at DE GÅR VEKK i fra den enhets grunn vi står på, som diskvalifiserer dem (Joh. 8:31ff).

  Men dette vil Bolten tåle og overse – for det er jo Jesus som er viktig?? Hvis Jesus er viktig så vil dere si «Amen» til Jesu ord og ImFs råd. Dere setter «Jesus» opp mot Hans egne ord. Det er meget alvorlig.

  Dnk har adskilt seg fra kristenheten når de går vekk fra Jesu ord. Guds Ord sier at det er vår oppgave å peke ut ulvene så de ikke får lure med seg andre i fortapelse (Tit. 1:9-11; 2. Pet. 2:1-3).

  Apostlenes lære er Jesu lære og det er den som skal forene oss (Ef. 2:20, Jud. v3), ikke en vag Jesus-figur som er agnostisk på frelsesrelevante spørsmål som er upopulære i tiden.

  5) Ikke drikk ormegift
  Bolten sier: «Hvorfor må vi være enige om alt? Ærlig talt, kjære ImF-venner; tåler vi ikke ulike syn på teologiske spørsmål? … Vi må heve oss over dette og rette blikket på målet.»

  Bolten, vet dere hva dere sier? Dere sier vi må TÅLE vranglære, gift, ulver blant sauene – det som ødelegger og skader.
  Jesu utsending Paulus refser korinterne for at de TÅLER vranglærerne/superapostlene (2. kor. 11:3ff).

  Dere vil «heve dere over» Guds klare ord og advarsler. Hvis dere ikke tar Jesus på alvor så er dere en del av frafallet i vår tid.

  Det sier jeg med håp om at dere skal høre og snu, ikke for å fordømme. Boltens egne ord fordømmer dere.

  6) Surdeig skal ikke inkluderes og aksepteres (1. kor. 5)
  Bolten sier: «Det som imidlertid ikke samler oss, er den holdningen ImF fremviser i det omtalte sitat. … Åpne armer derimot, det vinner tillit. Det samler oss, og det signalet ønsker vi å sende til verden rundt oss.»

  Frafallet i Dnk skal ikke møtes med ukjærlige åpne armer, men med Skriftens kjærlige klarhet og tydelighet.

  7) Pekefinger mot «pekefinger»
  Bolten sier: «Det er ikke pekefingeren som samler oss.» Dette i seg selv er en pekefinger!

  8) Raushet …
  Bolten er for raushet og sikkert kjærlighet, enhet, Jesus, lovsang og andre gode ord som høres bra ut og lager god stemning!

  «ImF sin sterke fraråding mangler raushet. Vi ønsker et raust ImF.»

  Igjen, dette viser Boltens totale mangel på innsikt i Guds Ord ang. dette tema. Jesus påbyr oss om å IKKE være rause med vranglærere. Dem skal man merke, advare mot og vokte seg for.

  Jesus sier dette er kvernstein-alvorlig (Matt. 18:6), mens dere i Bolten synes det er alvorlig at noen synes dette er så alvorlig.

  Bolten burde ikke, dersom Guds ord er deres autoritet, problematisere rundt viktigheten av den bibelske sannheten og om man skal praktisere Guds Ord, men heller spørre:

  «Hvordan kan vi følge Jesus på en god måte i det å advare mot vranglærere/ulvene i fåreklær?»

  Hvis Bolten mener kirkelig vigsel av homofile ikke er vranglære så bør de havne under kirketukt.
  Til slutt spør jeg da ledelsen i Fredheim hva de vil gjøre med Boltens protest mot Jesus og Guds ord? For det er det dette er.

  Takk til ImF for deres klare bibelske råd i denne situasjonen.

  mvh tidligere ImF’er
  Martin Hjellvik

  Svar
 2. Marius Sørenes says:

  Er enig med det Martin Hjellvik skriver over. Men vil spesielt kommentere dette:

  Bolten skriver i sin kommentar:
  «Mange vil oppfatte det som at ImF mener at vi som enkeltpersoner sterkt frarådes å delta i møter og gudstjenester hvor den som forkynner, ikke har nøyaktig likt teologisk ståsted. Dersom dette er meningen, går vi i feil retning. Den tid er forbi og er et gufs fra fortiden. Der vil vi ikke tilbake.»

  Så ut ifra denne argumentasjonen som blir brukt om personer som: «ikke har nøyaktig likt teologisk ståsted». Så burde kansje også Jehovas Vitner eller Mormonere fått lov til å forkynne i IMF sine lokaler? For Jehovas Vitner har jo bare «ikke har nøyaktig likt teologisk ståsted».

  Det henger altså ikke på «greip» denne delen av kommentaren. Går vi videre denne kommentaren mot IMF, ser man noe skremmende. Vedkommende som skriver denne kommentaren mener altså om vi forbyr vranglærere å forkynne for kristne, så ender man opp med å «gå i feil retning».

  Ser man etter dette i bibelen, finner man dette i Matteus 7:15 – «Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet» (2 Pet 2,1-2).

  Her står det at falske profeter fører inn vranglære til fortapelse. Ønsket til IMF er at mennesker skal bli frelst og at kristne skal vekse i tro og kjennskap til Jesus Kristus. Ikke at folk skal gå fortapt. Så derfor får ikke personer som bl.a velsigner synd forkynne i IMF sine forsamlinger, fordi det er imot Gud’s ord og livsfarlig!

  Den siste delen av kommentaren snakker om at dette er ute av sin tid. Men Gud forandrer seg ikke(Salmene 89:35), og Gud er ikke relevant til tiden. Hans ord står fast.

  Svar
 3. Ivar Fjeld says:

  Sjølv om eg har eit baptistisk dåpsyn, har eg alltid hatt stor respekt for ImF. Eg går jamnleg på møter på bedehus, får tale og får varm støtte til misjonsprosjekt. Dersom ImF vik frå eit bibelsyn der skrifta, åleine, er den høgste autoritet, i alle spørsmål om den kristne trua, så går det Imf som den norske «folkekyrkja». Det ville ikkje lenger vœre bibelen, Gud sitt ufeilbarlege ord, som skal avgjere kva som er vranglœre. Men kjensler, meiningar, politiske vedtak og folkeviljen. Full støtte til Martin Hjellvik. Stå på Martin!.

  Svar
 4. Andreas Evensen says:

  Lurer på hvordan Bolten forstår begrepet «liberalteologi». Virker på meg som at de putter det meste av andre teologiske meninger inn i begrepet, mens dette var vel ikke meningen fra ImF sin side? Er det ikke liberalteologi ala DNK ImF først og fremst mener?

  Svar
 5. Medlem Fredheim Arena i Sandnes says:

  Jeg håper at IMF vil samarbeide med den norske kirken på tross av uenigheter i homofilispørsmålet. Vi ønsker alle å følge Guds ord og la Gud få lede oss. Men hvem av oss har rett til å dømme de homofile? Da de skriftlærde og fariseerne kom med kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd, sa Jesus: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Jesus sa til kvinnen: «Hvor er de? Har ingen fordømt deg? Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.»

  Synd er alt det som skiller oss fra Gud og Gud graderer ikke syndene våre i store eller små synder. Hver dag både tenker og gjør hver eneste en av oss bevisste synder som vi trenger tilgivelse for, f.eks det at vi lar være å dele av vår overflod med de som virkelig trenger det eller det at vi ikke gir mer hjelp og omsorg til de som sliter. Men Jesus fordømmer oss ikke for det, han gir oss ny nåde og tilgivelse hver eneste dag og vi får være hans barn på tross av vår ufullkommenhet og våre bevisste synder.

  Hva med de som strever som homofile? Fordømmer Jesus de mer enn oss andre som hver dag gjør bevisste syndere og handler mot Guds vilje? Jeg tror at Guds skaperordning i utgangspunktet er at det er mannen og kvinnen som skal leve sammen i et ekteskap. Men jorden er dessverre ikke fullkommen og vi mennesker er ikke perfekte eller fullkomne. Jeg kjenner noen kristne som er homofile og de har strevd med dissse spørsmålene i flere år. Hvordan ville Jesus ha møtt disse menneskene?

  Kirken gjør et fantastisk arbeid med å nå ut med evangeliet til alle mennesker. Spesielt trosopplæringen de gjør i forhold til barn og unge er fantastisk flott. Medlemmer i IMF bør absolutt ikke melde seg ut av den norske kirke, Vi bør heller støtte opp om kirken og sammen være med å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus.

  Mvh medlem i forsamlingen på Fredheim Arena i Sandnes

  Svar
  • Petter Olsen says:

   Takk for repsons!Her er det på sin plass fra redaksjonens side å minne om det Bolten innleder innlegget sitt med: «Dette innlegget er skrevet av foreningen Bolten i Fredheim Arena i Sandnes. Dette er ikke et innlegg på vegne av forsamlingen vår, men et uttrykk for hva mange i vår forsamling er opptatt av.» Innlegget gir seg altså ikke ut for å representere Fredheim Arena som sådan. Under innlegget fra Bolten har vi publisert en kort kommentar fra pastorteamet i Fredheim Arena.

   Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.