Holdninger kan gi tap av statsstøtte

– Det kan ikke åpnes for at politikere tramper inn på trosfrihetens område og fratar statsstøtte fra alt man ikke måtte like, men vi bør ha en sikkerhetsventil, sier Geir Toskedal i KrF.

Fredag i forrige uke la kommunalkomitéen på Stortinget fram sin innstilling til regjeringens integreringsmelding. Meldingen behandles i Stortinget i dag, 16. juni.

I meldingen heter det at «det må ha konsekvenser at trossamfunn og religiøse ledere fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og prinsipper, samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for sterk sosial kontroll. Dette gjelder uansett trosretning.»

Bakgrunnen for forslaget er å bedre integreringen og hindre radikalisering. SV står i spissen for forslaget om å kutte statsstøtten til trossamfunn som fremmer holdninger i strid med menneskerettighetene.

– Det er ingen grunn til at vi skal subsidiere intoleranse, uttalte SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet som først omtalte saken fredag 10. juni.

Sikkerhetsventil i lovverket

Stortingsrepresentant for KrF, Geir Toskedal, mener også at det bør vurderes om man trenger en sikkerhetsventil i lovverket som gjør at man kan stoppe statlige tilskudd til trossamfunn som lar sine talerstoler brukes til å fremme voldelig ekstremisme eller oppfordringer til grove lovbrudd.

– Dersom en forsamling for eksempel oppfordrer til vold mot konvertitter eller fremmer hatpropaganda mot jøder eller andre folkegrupper, så bør det være en mulighet for staten til å ta fra dem statsstøtten, sier Toskedal.

Han mener det også bør være mulighet for å stoppe at slike miljø kan få utvikle seg med økonomisk støtte fra stater som ikke viser noen respekt for menneskerettigheter.

– Fra KrFs side mener man at dette bør være en sikkerhetsventil for alvorlige tilfeller, og det kan ikke åpnes for at politikere tramper inn på trosfrihetens område og fratar statsstøtte fra alt man ikke måtte like.

– Trosfriheten er helt grunnleggende. Derfor vil KrF følge saken nøye, og vi vil aldri kunne støtte en lovgivning som reelt innskrenker trosfriheten og gir rom for å politisk styre og stelle med trossamfunns teologi. Det var dessuten drøfting og enighet i komiteen om dette, sier Geir Toskedal.

– For løst formulert

KrF gikk derfor ikke inn i merknaden om saken, som de mente var altfor løst formulert og hadde for mye rom for tolkning.

– I tillegg så er «integreringsmeldingen» ikke et lovforslag, men en melding. Komiteens forslag er, sitat: «Regjeringen bes utrede retningslinjer for når slik støtte kan trekkes.», sier han og legger til:

– KrF vil aldri støtte en lovgivning som skal kunne frata trossamfunn statsstøtte på grunn av denne type teologiske syn. Det vil etter vårt syn være et klart brudd på trosfriheten, sier Toskedal.

Freder konservative kristne

Stortinget ber regjeringen utrede en mulighet for å trekke økonomisk støtte til trossamfunn som:

  • Oppfordrer til lovbrudd.
  • Tar mot utenlands finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter.
  • Andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte.

Integreringsmeldingen skal behandles av Stortinget førstkommende torsdag. Til avisen Dagen presiserer SV-leder Audun Lysbakken at det ikke er snakk om å frata støtten til trossamfunn som sier nei til vigsel av homofile.

– Det er ikke snakk om å ramme prester eller trossamfunn som ikke vil vie likekjønnede, slik vi jo mener de burde. Vi ønsker å ha mulighet til å reagere mot for eksempel sosial kontroll mot unge kvinner, sier han til avisen. KPK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.