PÅ REISE: Elevene ved Nordhordland folkehøgskole var nylig på besøk i Israel. FOTO: NORDHORDLAND FOLKEHØGSKOLE

Skoler vil ta risiko for klimaet

ImFs folkehøgskoler ønsker å redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må de også redusere sine flyreiser, men da risikerer de å miste elever.

‒ Vi vil forholde oss til vedtaket fra folkehøgskolestyrene og kommer til å lage en handlingsplan som vi vil bruke tid på. På bakgrunn av klimaseminaret (se faktaboks) har vi vedtatt reduksjon i antall flyreiser neste år. Da vil det tilbys én utenlandsreise pr elev. Så vil vi gå gjennom hele virksomheten, sier rektor Bjarte Grøteide ved Høgtun folkehøgskole til Sambåndet.

Han kommenterer klimaseminaret i Oslo i september der folkehøgskolene ble enige om et forslag til felles Bærekraftvedtak for å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs bærekraftmål gjennom noen felles mål. Et av målene er at folkehøgskolene innen 2030 skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent (med utgangspunkt i 2020).

Reiser

Både rektor Geir Reinertsen ved Folkehøgskolen Sørlandet og Sven Wågen Sæther ved Ålesund Folkehøgskole ser utfordringer ved å redusere antall flyreiser.

‒ Det er et dilemma at reisene er en viktig del av dannelsen som vi som folkehøgskole jobber for å fremme, sier Reinertsen.

‒ Menneskemøtene og kulturmøtene som skjer ved reisene, er så viktige at det rettferdiggjør reisene. Vi har allmenndannende reiser hvor vi ønsker at elevene skal se at de er en del av verden. Reiser er så viktige fordi det skjer ting med de unge på reise. Hvis det ikke skjer noe, må vi slutte å reise, sier Wågen Sæther.

Samtidig ønsker han en kritisk vurdering av flyreisene og hvor nødvendige de er.

Rektor Henning Iversen ved Alta Folkehøgskole viser til at folkehøgskolene i stor grad er selvstendige.

‒ Jeg har likevel tro på at vi kan bli enige om å arbeide mot noen felles mål. Samtidig er det viktig at folkehøgskolene med sin reisevirksomhet, er seg bevisste at vi er med på å skape et behov for økt reising blant ungdommer, sier Iversen.

Energi

ØRKENREISE: Elever fra Nordhordland folkehøgskole på miljøvennlig transportmiddel i Negevørkenen. FOTO: NORDHORDLAND FOLKEHØGSKOLE

Rektor Jan Inge Wiig Andersen ved Nordhordland Folkehøgskole forteller at de ønsker færre, men lange turer og noen linjer som går mer lokalt. Han påpeker at reduksjon i klimagassutslipp ikke bare dreiser seg om reduksjon i antall flyreiser.

‒ Vi vil også se på energisparing på skolen, og vi vil sjekke ut mulighetene som finnes, som sjøvarme, jordvarme, solenergi.

Todelt

Hva tror du elevene synes om at det blir reduksjon i antall flyreiser?

‒ Det er litt todelt. De kommer for å reise og oppleve verden, samtidig ønsker de å være miljøbevisste. Det er mye positivt med reiser, som kulturmøte, og vi har innsamling til hjelpeprosjekter som vi besøker. Men samtidig gir en reise med fly et stort økologisk fotavtrykk, sier Wiig Andersen.

‒ Jeg opplever et engasjement blant elevene for å redusere forbruket. Men jeg har ennå ikke hørt at de er opptatt av flyreiser i den sammenhengen, sier Iversen.

Wiig Andersen mener de må balanser mellom å redusere flyreisene og rekruttere elever.

‒ Alternativet hvis vi kutter i alle reisene, er at de unge reiser alene, og da er vi like langt.

Noe av det samme poengterer Reinertsen.

‒ En folkehøgskole blir bare en folkehøgskole hvis den har elever, sier han.

Tiltak

Molde Folkehøgskole har jobbet med miljøtiltak i mange år.

Vi har et eget prosjekt på skolen hvor vi fokuserer på ulike miljøtiltak, forteller rektor Helge Kjøll.

Blant tiltakene nevner han at de har redusert energiforbruket med 20 prosent fra 2017 til 2019, at de har brukt 200 000 kr på et kildesorteringssystem, at de har jobbet med å redusere matsvinn og har endret kostholdet slik at de har mindre kjøtt og mer vegetarretter og fisk, de har innført at alle elever har kun én utenlandstur, og de har droppet sin felles utenlandstur og har i stedet en fellestur til Lillehammer med buss. 

Grønn bølge

Til neste år starter Molde FHS en ny linje som ikke har studietur til utlandet og som de har kalt friluftsliv ekspedisjon Norge.

‒ Jeg føler vi har kommet langt i vårt prosjekt. Med tanke på de kristne forvalterperspektivet er det viktig hvordan vi kan bevare miljøet som vi er avhengige av. Kristne skoler har et kjempestort ansvar her, sier Helge Kjøll.

Også Alta Folkehøgskole oppretter en ny linje til neste år, kalt «Grønn bølge»

Innholdet vil være bærekraft og gjenbruk, natur og miljø, kortreiste turer til kyst, skog, vidde og fjell, og det å gjøre en forskjell, forteller Henning Iversen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.