Tag Archive for: strømming

STRØMMING: Etter at koronatiltakene ble innført, har flere menigheter begynt å sende gudstjeneste på nett. Her fra Nærbø kyrkje. FOTO: Torgeir Hauge

Eks ImF-leder med strømmer av gudstjenester

(Korona) Siden høsten 2018 har Nærbø kyrkje strømmet gudstjenestene. Nå har de fått henvendelser fra flere menigheter som vil ha hjelp til også å starte med det.

– For de som av ulike grunner ikke kommer seg på gudstjeneste, er dette et alternativ, sier ungdomsveileder Torgeir Hauge i Nærbø kyrkje.

Han har blant annet jobbet i TV2 og vært medieleder i ImF og hadde derfor god bakgrunn til å hjelpe ungdommene i menigheten da de ønsket å starte en mediegruppe.

– De ville drive med flerkameraproduksjon med regi. Jeg kontaktet en sparebankstiftelse og fikk god støtte til å starte opp. Nå har vi en pakke med tre kamera. Siden høsten 2018 har menigheten strømmet gudstjenestene og sendt dem direkte på Facebook, forteller Hauge.

For fremtiden
– Hvor mange når dere ut til?

Vi startet med dette høsten 2018. Vi har ikke hatt så mange som har sett oss. Men noen som har sett, har vært takknemlige. Jeg sier til ungdommene at vi må ikke tenke så mye på hvor mange som ser på. Vi må bygge dette for fremtiden, sier Hauge.

Søndagen etter at korona-tiltakene kom, ble gudstjenesten også sendt på Den norske kirke sin Facebook-side i tillegg til på Youtube og lokalavisen Jærbladet sine nettsider. Bare på Den norske kirke sin Facebookside ble gudstjenesten sett av hele 15.000. Det var en spesiell gudstjeneste siden den bare var med prest og forsanger, mens menighetene satt hjemme.

Takknemlige
Vi ønsker å gi folk på Jæren et tilbud når de ikke kan komme seg på gudstjeneste slik at de kan få oppleve gudstjenesten digitalt. Vi har et veldig godt samarbeid med ungdommene i Nærbø kyrkje som gjør en strålende jobb, sier ansvarlig redaktør Kirsten Marie Myklebust i lokalavisen Jærbladet.

Avisen viser gudstjenesten direkte og i opptak. Tall viser at den første gudstjenesten ble fulgt av folk i Spania, Storbritannia, Polen og USA. Den hadde 521 avspillinger, og det var 256 som så opptak av den. Den andre gudstjenesten hadde 330 avspillinger, og det var 218 som så opptak.

– Folk er veldig takknemlige for dette tilbudet. Så lenge koronakrisen fortsetter, vil vi fortsette med dette, sier Myklebust.

Potensial
Flere menigheter har nå kontaktet Nærbø kyrkje for råd og hjelp til å starte med strømming av gudstjenester.

Vi har holdt på med dette en stund og ønsker å hjelpe folk med å komme i gang, sier Hauge og føyer til:

Det ligger et enormt potensial i internett med tanke på kommunikasjon. Den erfaringen vi gjør nå under koronakrisen, er veldig nyttig, selv om det er ufrivillig og litt spesielt.

Personvern
– Hvordan er det med personvernet når dere strømmer en vanlig gudstjeneste med menigheten til stede?

Vi følger linjen til KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Datatilsynet. Vi filmer ikke gudstjenestedeltakere uten at det er klarert. Utfordringen er å klarere med dåpsfølge. Men vi har våre retningslinjer som vi følger hvis vi får nei.

Betydning
Hauge beregner at de har utstyr til et par hundre tusen kroner. De må også betale avgift til Tono.

Prosjektet finansieres av sponsorer og frivillige gaver, det er der vi får mest inn. Så søker vi menighetsrådet om penger for helt konkrete prosjekter.

– Hva betyr dette prosjektet for Nærbø kyrkje?

Det betyr noe for ungdommene som er med, og de har et stort engasjement for dette. Det betyr også noe for de som av ulike grunner sitter hjemme og ikke kommer seg på gudstjeneste. Og det betyr at menigheten har en ressurs i dette, svarer Torgeir Hauge.