Sambåndet

Fredag 20. juli 2018
RSS

Stortinget stemte nei

  FIKK IKKE FLERTALL: Dagrun Eriksen (KrF) merket seg en viss åpning for en videre diskusjon om en grunnlovsparagraf til vern av liv og menneskeverd. FOTO: CF WESENBERG Av Ole Andreas Husøy, KPK Ved avstemningen stemte 148 representanter for å avvise forslaget. 12 stemte for. I tillegg til KrFs 11 representanter støttet også Rune J. […]

Av admin. Publisert 21. februar 2007.
FOTO: CF Wesenberg_K... 

FIKK IKKE FLERTALL: Dagrun Eriksen (KrF) merket seg en viss åpning for en videre diskusjon om en grunnlovsparagraf til vern av liv og menneskeverd. FOTO: CF WESENBERG

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Ved avstemningen stemte 148 representanter for å avvise forslaget. 12 stemte for. I tillegg til KrFs 11 representanter støttet også Rune J. Skjælaaen (Sp) forslaget.

Større håp neste gang
KrF har i flere stortingsperioder på rad fremmet et slikt forslag. I likhet med tidligere fikk forslaget liten støtte. Det som var nytt denne gang, var at noen talere fra andre partier syntes å være åpne for å støtte et liknende forslag i framtiden, dersom ordlyden blir noe annerledes.

– Dette er en invitt vi har merket oss, og vi diskuterer gjerne formuleringer som kan gi en bredere støtte for et grunnlovsforslag ved neste korsvei, sa KrFs nestleder Dagrun Eriksen etter debatten. Det var Eriksen, som sammen med partifellene Åse Gunhild Woie Duesund og
Per Steinar Osmundnes, hadde fremmet grunnlovsforslaget.

Selv om avstemningen ga et overveldende flertall mot forslaget, mener Eriksen at debatten har en egenverdi.
– Den setter søkelyset på svært viktige problemstillinger og bidrar til en bevisstgjøring, sier hun.

Støtte for intensjonen
Saksordfører Berit Brørby (Ap) sa at det er bred enighet om de intensjoner forslaget ønsker å ivareta, men hun mente de var godt ivaretatt i dagens lovgivning. Hun påpekte ellers at grunnlovsforslaget ville gripe rett inn i debatten om abortlov og bioteknologilov. Brørby sa imidlertid at hun var åpen for en debatt om å sikre menneskerettighetene en mer framtredende plass i grunnloven enn i dag.

Inge Lønning (H) sa seg langt på vei enig i forslagsstillernes intensjoner og beskrivelse av de problemer og utfordringer man står overfor. Men han fant likevel ikke å støtte forslagsstillernes konklusjon.

Det samme gjorde Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Hun mente en grunnlovsparagraf om vern av liv ville ha veldig liten innflytelse på den praktiske utformingen av andre lover. Også Lodve Solholm (Frp) understreket den grunnleggende respekten for liv og menneskeverd, men han mente at dette var godt nok ivaretatt i den eksisterende lovgivning.

Menneskerettighetene
Flere talere viste dessuten til at Norge har sluttet seg til konvensjoner som FNs menneskerettighetserklæring.

Ola T. Lånke (KrF) sa at Stortinget burde nedfelt i grunnloven det viktige prinsippet om rett til liv – i en tid hvor menneskeverdet er mer utsatt enn før. Han mente en grunnlovsparagraf ville være et viktig signal for framtiden, ikke minst til lovgiverne. Flere av hans partifeller pekte i debatten på den holdningsskapende effekt en grunnlovsparagraf vil kunne ha, ikke minst i forhold til de etiske dilemmaer man ofte stilles overfor både ved livets begynnelse og slutt.

KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Copyright © Sambåndet 2018