Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Generalene svarer

Den siste uken har flere avisoppslag som har berørt spørsmålet om såkalt kirkerettslig tilknytting til organisasjonene, vært framme i media. I Vårt Land 2. februar, får Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet klare meldinger fra fra professor Harald Hegstad, der han avviser NLM og ImF sin planlagte modell for kirkerettslig ordning. Nå svarer Tulluan og Hallaråker i et […]

Av admin. Publisert 5. februar 2009.

Den siste uken har flere avisoppslag som har berørt spørsmålet om såkalt kirkerettslig tilknytting til organisasjonene, vært framme i media. I Vårt Land 2. februar, får Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet klare meldinger fra fra professor Harald Hegstad, der han avviser NLM og ImF sin planlagte modell for kirkerettslig ordning.

Nå svarer Tulluan og Hallaråker i et felles brev:

Organisasjoner og kirkeretten

Det har vært en rekke avisoppslag om såkalt kirkerettslig tilknytting til organisasjonene der særlig våre to organisasjoner, Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet har blitt omtalt. Oppslagene topper seg i intervju med professor Harald Hegstad, VL 2.02.09. Vi regner med at intervjuet er på bakgrunn av hans artikkel i Luthersk Kirketidende 1/09.

Både artikkelen og intervjuet tyder på at professoren bygger sine vurderinger på et sviktende grunnlag, og måler det hele ut fra et kirke- og embetssyn som organisasjonene alltid har vært fremmed for. Derfor tillater vi oss å presisere følgende:

ImF og NLM bygger på en lavkirkelig kirke- og embetsforståelse der den troende  forsamling i kraft av det allmenne prestedømmet og forsamlingens kallsrett, kan forvalte Ord og sakrament. For oss er dette godt i overensstemmelse med Bibelen og vår lutherske bekjennelse. Våre organisasjoner vurder – minst like tydelig som andre – at den åndelige tilhørigheten er knyttet til det lokale fellesskap. Men ”lokalmenigheten” har aldri i våre organisasjoner vært identisk med den statskirkelige lokalmenigheten. Å legge til rette for kirkerettslig tilknytting for de som ønsker det, rokker ikke ved dette.

Pr i dag er det slik at de fleste medlemmer i våre organisasjoner er medlemmer i Den norske kirke, noen er medlemmer i andre lutherske kirker eller står formelt uten kirkerettslig medlemskap. Det åndelige fellesskapet har de felles i misjonsfellesskapet – oftest i bedehuset. Det kan da gjøres helt klart: Det er ikke behov for å opprette et kirkerettslig trossamfunn for å kunne ivareta forvaltingen av nådemidlene eller forestå andre såkalte kirkelige handlinger.

Når det arbeides med disse spørsmålene i de respektive organisasjonene, er det fordi en del av de som i dag står uten formelt kirkerettslig medlemskap, har bedt om dette. Den modellen som begge organisasjoner arbeider med, tror vi godt ivaretar både den kirkerettslige siden av saken, og det hjelper oss til fortsatt å ivareta vår identitet og misjonsoppdrag som før. Den kirkerettslige tilretteleggingen forandrer ikke vår profil som evangelisk lutherske misjonsbevegelser.

Vi kan ellers legge til at ledelsen i våre to organisasjoner har god kontakt med hverandre for å ivareta den varierte lokale situasjon rundt i landet. Vi håper også at det kan bli til hjelp for kristne utover våre to organisasjoners aktive misjonsvenner om det skulle være ønskelig.

Ola Tulluan, Generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM
Karl Johan Hallaråker, Generalsekretær Indremisjonsforbundet, ImF

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017