Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Ekstra penger til Blå Kors

Fem Blå Kors-prosjekter fikk en førjulsgave da Extra-midlene for 2010 ble fordelt nylig. 1,7 millioner kroner kommer organisasjonen til gode

Av KPK. Publisert 7. desember 2010.

Ekstra-ganven skal brukes på barn, fengselsarbeid, terapi og rådgivning til unge og voksne barn av rusavhengige, søvnproblemer hos rusavhengige og støtte til et prosjekt.

Blå Kors hadde søkt om drøyt fire millioner kroner fra Extramidlene til åtte prosjekter i tillegg til de prosjektene som fikk innvilget støtte. Totalt ble det delt ut 220 millioner kroner av Extramidler til 108 organisasjoner, skriver Blå Kors på nett. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017