Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Priser pinsepastor

Egill Svartdahl får økumenikkprisen 2011.

Av KPK. Publisert 23. mars 2011.

Egil Svartdahl er tildelt Økumenikkprisen 2011. Foto: TV2

Pinsepastor Egil Svartdahl er tildelt Økumenikkprisen for sitt langvarige engasjement for bønn og kontakt på tvers av kirkelige tradisjoner.

Prisen deles ut av Norges Kristne Råd annethvert år til personer eller aktører som arbeider for styrket enhet mellom kirker. Overrekkelsen skjer onsdag på rådsmøtet i Norges Kristne Råd, som finner sted i Trondheim denne uken.

Styret i Norges Kristne Råd sier i begrunnelsen for pristildelingen blant annet at ”Egil Svartdahl har gjennom sin tjeneste og sitt engasjement vist at bønn er en kilde for arbeid på tvers av kirkelige tradisjoner.
Både som ungdomspastor og siden i tjeneste som hovedpastor, har han vært opptatt av å bygge nettverk mellom menighetsledere. Nettverk der man tar ansvar for hverandre gjennom bønn.”

I begrunnelsen blir det videre vist til de bønnevandringer han arrangerte i Oslo sentrum, og der det ble bedt for ulike menigheter og kirkesamfunn. Han har også vært medvirkende til den felleskirkelige ”Bønn for Oslo”.

Som tv-pastor har han speilet ulike kirkelige tradisjoner. ”Han har vært en del av allmennkringkasteren, ikke opptatt av merkelapper og skiller, men med ønske om å vise til vår felles grunn som kristne”, står det i begrunnelsen.

Prisen er ment både som en anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, og en motivasjon for videre arbeid. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017