Sambåndet

Tirsdag 26. mars 2019
RSS
OS: Hagavik bedehus er solgt til Glass & Tre. Foto: Hagavik Indremisjonsforening

Investor kjøper Hagavik bedehus

Hagavik Indremisjonsforening har solgt bedehuset sitt.

Av Brit Rønningen. Publisert 14. mars 2019.

INTERIØR: Slik ser bedehuset ut innvendig. Foto: Hagavik Indremisjonsforening

‒ Det er vemodig at det er solgt. Men tiden var der for salg. Vi fikk en bra salgssum, sier leder i Hagavik Indremisjonsforening, Oddvar Torget, til sambåndet.no.

Nå er Hagavik bedehus solgt for 500 000 kr. til investor Rolf Lunde som driver firmaet Glass & Tre. Til nettavisen midtsiden.no sier Lunde at det foreløpig ikke er tatt stilling til hva som blir fremtidig bruk, og at Glass & Tre AS vil trø varsomt frem og vurderer flere alternative bruksområder – som alt fra ombygging til bosted til forsamlingslokale, eller annen publikumsrettet aktivitet. Glass & Tre AS vil ikke selv til å ta eiendommen i bruk.

Vedlikehold
Bedehuset ble bygd i 1925. På slutten av 70-tallet kom det ny vei som tok deler av tomten, og som gjør at det ligger vanskelig til med tanke på vei og parkering. Torget opplyser at huset er godt vedlikeholdt, men at det trenger oppussing. Det er ikke innlagt vann, men vann fra brønn, og det må gjøres noe med rør, vann og avløp og søkes om godkjenning av innkjørsel til bedehuset.

Nedlagt
‒ Hvorfor selger dere bedehuset?

‒ Arbeidet har blitt nedlagt. På sist årsmøte i september 2018 ble det vedtatt at vi skulle prøve å selge det. En god del av medlemmene er passert 70 år, og i Os kommune er det tett mellom bedehusene. Søfteland, Betania og Neset bedehus ligger fem til femten minutters kjøring fra Hagavik bedehus. Fra 2008 har vi hatt samarbeid med Betania bedehus og Norsk Luthersk Misjonssamband om faste søndagsmøter på Betania bedehus. Det er en medvirkende årsak til at vi har solgt bedehuset, sier Torget.

Bruk
Det er fire-fem år siden det var offentlige møter på Hagavik bedehus, og da var det juletrefest. Det har vært barneklubb og søndagsskole frem til våren 2017. Siden da har det vært bønne- og samtalemøter. Bedehuset var sist brukt 14. februar i år.

‒ Det har vært mye brukt opp igjennom siden det ble bygd, forteller Torget.

‒ Hva tenker du om at Rolf Lunde har kjøpt det?

Vi er glad for at det er han som har kjøpt det, og at han har sagt at han vil ta vare på huset og holde det ved like, sier Oddvar Torget.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

Boken «När två blir ett» er nå oversatt til norsk og blir lansert i forbindelse med guttogjente.no sin fagdag i Oslo fredag.

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

Ein komité i samarbeid med Plussreiser organiserte undervisningstur til Israel med tilsette i tre kristne organisasjonar som målgruppe. Ingen melde seg på, og turen måtte kansellerast.

OPPDATERT Ørskog kommunestyre har samrøystes vedteke at ImF får kjøpa tomt til ny folkehøgskule for den symbolske sum av 1 krone. Men ImF blir ikkje skogeigar i same slengen.

Copyright © Sambåndet 2019