Livsvernpris til fjells

Beitostølen Helsesportsenter får Menneskeverds Livsvernpris 2011

De får prisen for sitt fokus på menneskets potensial, uavhengig av funksjonsevne, gjennom 40 år.

– Gjennom visjonen ”Aktivitet og deltakelse gjennom livet” ønsker Beitostølen Helsesportsenter å lete etter den enkeltes muligheter, styrke det psykiske gjennom gode mestringsopplevelser samt prøve å legge forholdene til rette for økt både fysisk og psykisk funksjon i lokalmiljøet, heter det i en pressemelding fra Menneskeverd.

– Beitostølen Helsesportsenter viser et forbilledlig engasjement når det gjelder å se muligheter fremfor begrensninger og synliggjør med dette alle menneskers verdi.

Livsvernprisen overrekkes av idrettspresident Tove Paule på Hotel Bristol i Oslo 7. februar.