i ufrihet

Anklager om seksuelle krenkelser

På et halvt år har det dukket opp tre uavhengige saker fra mennesker som føler seg krenket på en seksuell måte av tillitspersoner i ImF-sammenheng.

– Når det gjelder saker om seksuelle krenkelser har det vært nesten underlig stille i ImF i flere år. På et halvt år har det imidlertid dukket opp tre anklager uavhengig av hverandre. Da er jeg glad vi har gode retningslinjer for håndtering av dette, sier generalsekretær Erik Furnes.

ImF har et eget koordineringsutvalg som skal håndtere anklager av denne typen, og nye retningslinjer ble utarbeidet for få år siden. Utvalget har ferdigbehandlet to av de tre sakene, og de anklagede har erkjent forholdene, helt eller delvis. Dette har i sin tur fått følge for stilling og frivillig engasjement for de anklagede.

– Vi har vært noe forundret over at det har vært stille i våre sammenhenger så lenge, mens andre organisasjoner har opplevd flere tilfeller av krenkelser. Vi slår selvsagt hardt ned på slike saker, og de skal ikke skje. Og det er fryktelig trist og skuffende når det faktisk hender! Da er vi glad for at systemet fungerer, og at den krenkede når frem med sin historie til oss, sier Furnes.

De aktuelle sakene har ikke omfattet straffbare forhold.