Store skader på leirsted i Telemark

Flom og nedbør er årsaken.

Uvanlig store nedbørsmengder i øvre Telemark har fått konsekvenser for Normisjons leirsted Trovassli i Øyfjell i Vinje kommune. I juli gikk det et jordskred på oversiden av hovedbygningen.

Skredet forårsaket mengder av jord og vann oppover veggen på baksiden av bygget. Vannet trengte inn og skadet bygget så mye at det var nødvendig å skifte gulv i halve underetasjen og bygge opp våtrommene der på nytt.

Leirstedet er godt forsikret, men på grunn av skadene må utleie i september og oktober avlyses. Normisjon region Telemark, som eier Trovassli, håper at stedet er operativt igjen før jul. KPK