Debatt om tro og fornuft

– Guds eksistens ikke et spørsmål for vitenskapen, sier teologen Stefan Gustavsson.

Teologen Stefan Gustavsson og humanetikeren Gunn Hild Lem møttes til debatt om emnet «Er det fornuftig å tro på Gud?» på Universitetet i Agder fredag kveld. Et fullsatt auditorium både lyttet og deltok i debatten.

– Det får konsekvenser dersom Gud ikke finnes, men Guds eksistens er ikke et spørsmål for vitenskapen, sa Gustavsson i sin innledning.

De to innledningene var lagt opp svært forskjellig. Mens Gunn Hild Lem sitt innlegg hadde form som et slags personlig vitnesbyrd med utgangspunkt i evolusjonslæren, var Gustavssons innledning mer lagt opp som en forelesning.

Mens Gunn Hild Lem argumenterte for at man ut fra en vitenskapelig forståelse av tilværelsen må konkludere med at det ikke er fornuftig å tro på Gud, var Stefan Gustavssons tese at Guds eksistens ikke er et spørsmål vitenskapen kan svare på. I stedet argumenterte han for at Guds eksistens er den beste forklaringen på at det finnes et univers, på menneskets verdi, på menneskets tankevirksomhet og på at mennesket er et moralsk vesen.

Temaer
Moralens opphav og moralens innhold ble også et tema i samtalen så vel innlederne imellom, som mellom dem og salen. Det var liten uenighet om moralens innhold og om skillet mellom godt og ondt, mens uenigheten var stor i spørsmålet om hvor de moralske verdiene «kom fra».

Gunn Hild Lem prøvde i sin innledning å etablere en motsetning mellom utviklingstro og skapelsestro, blant annet ved å gi inntrykk av at det er en allmenn oppfatning blant de som tror på skapelse, at denne skjedde for om lag seks tusen år siden, «selv om noen er uenige i dette», som hun sa.

– Evolusjonen forklarer ikke godhet. Godhet handler om å overleve, framholdt hun.

Stefan Gustavsson avviste at det er noen motsetning mellom det å tro på Gud som skaper, og at skapelsesprosessen kan ha vært omtrent slik man mener evolusjonen kan ha skjedd.

Andre problemstillinger som ble løftet fram i samtalen, var spørsmålet om menneskets frihet contra en deterministisk forståelse av tilværelsen, at det er religion som skaper alle kriger i verden, og «hvis Gud har skapt alt, hvem har så skapt Gud?»

Bakgrunn
I innbydelsen til møtet heter det at Gunn Hild Lem «vokste opp som kristen på Sørlandet». I boka «Religionskritikk» som kom ut tidligere i år, forteller hun at hun har bakgrunn fra streng kristendom og ble oppdratt til å ta Bibelens ord som absolutt sannhet:

«Som voksen har jeg kjent meg lurt. Ikke fordi jeg vokste opp som en del av et miljø som trodde på Gud, men fordi ingen så vidt jeg kan huske, noen gang ga meg motforestillinger mot, eller alternative forklaringer til en del sentrale spørsmål i troen».

I avslutningsreplikken oppfordret hun derfor tilhørerne til å «lete etter motargumenter» og «lete andre steder», og ikke «bare Bibelen», som hun formulerte det.

Møtested
Debatten ble arrangert av Program for kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, i samarbeid med Human-Etisk Forbund og Bibelskolen i Grimstad.

Dette er etter hvert blitt et årvisst arrangement, men har tidligere vært holdt i Kristiansand. Debattleder var prorektor Lars Dahle. Debatten var en del av kursdagene for emnet «Kristent ungdomsarbeid i apologetiske perspektiv». Hensikten med en slik debattkveld er at representanter for ulike ståsteder skal kunne «lufte tanker», og at man skal kunne snakke til punktum.

Det var anledning til innspill fra salen, og spørsmålene og kommentarene kom åpenbart fra så vel kristne som human-etikere, om enn med en overvekt av kristne. Debatten ga dermed rom for et møtested der kristen tro og ateisme kunne utfordre hverandre i gjensidig respekt. KPK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.