Kirkemøtet – hva er det?

Med økt valgdeltagelse i kirkevalget er det kanskje mange som i år interesserer seg for Kirkemøtet uten helt å vite hva det går ut på.

Hele to tredjedeler av delegatene på årets kirkemøte er delegater for første gang. Dette har ført til at assisterende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsæg, har vært på rundtur og har holdt kurs i alle bispedømmerådene i forkant av Kirkemøtet.

Vi ba henne forklare oss hva Kirkemøtet er og hva som foregår der.

– Kirkemøtet er Den norske kirke (Dnk) sitt øverste representative organ. Det er bispedømmerådene som utgjør kirkemøtet. De består av lekfolk, prester, biskoper og lek-kirkelig ansatte, forteller hun.

I tillegg har Oslo bispedømmeråd en representant for døvemenighetene og de tre nordligste bispedømmerådene har hver sin samiske representant. Leder for Samisk kirkeråd og preses i Bispemøtet er også representert.

– Kirkemøtet fatter beslutninger innenfor Kirkemøtets mandat, ifølge kirkeloven, forteller Røsæg.

Kirkemøtet samles en gang i året.

Komitéer og plenum

Under Kirkemøtet foregår forhandlinger og drøftinger primært i to ulike fora: Komiteer og plenum.

– Alle Kirkemøte-deltakere er delt inn i seks ulike komitéer. Alle saker som drøftes i plenum, er først drøftet i en komité. Komitéen legger frem en innstilling til plenumsdrøftingen, forklarer Røsæg.

Dette foregår i to runder. Etter at saken har vært drøftet i plenum en gang går den tilbake til komitéen som tar med seg innspillene og reviderer eller endrer sitt forslag til vedtak, før saken drøftes i plenum for andre gang og noe vedtas.

– Forbildet er slik stortingskomiteene jobber med hvert sitt saksområde, sier Røsæg.

Kirken som eget rettssubjekt

Svært mange av årets saker på Kirkemøtet handler om at Dnk fra 1. januar 2017 blir et eget rettssubjekt og ikke lenger underlagt statlig styring.

– Dette handler blant annet om at kirkens ansatte da ikke lenger vil være statstjenestemenn, og det betyr at en rekke lover ikke gjelder for dem lenger. Kirkemøtet må vedta nye regler som skal gjelde for ansatte, sier Røsæg.

Fordeling av penger

Kirkemøtet blir også ansvarlig for tildeling og fordeling av statlige midler etter skillet fra staten.

– Tidligere har departementet fordelt statlige midler, men nå er det Kirkemøtet som står for dette, sier Røsæg.

Hun forklarer at selv om en ikke vet hvilken sum statsstøtten for 2017 blir, forberedes tildelingen på dette Kirkemøtet.

– Statsstøtten blir en sum som Kirkemøtet fordeler mellom bispedømmerådene og ulike tilskuddsmottakere. Kriterier for tildeling for 2017 vil bli behandlet nå, sier hun. KPK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.