Willy Landro hedret for 33 år i Indremisjonen

ARTIKKELEN ER UTVIDET Willy Landro ble lørdag kveld hedret med fest og medalje for lang og tro tjeneste i Indremisjonsforbundet.

Willy Landro fikk medaljen fra Det kongelige selskap for Norges vel. Kriteriet for denne er minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver, noe Landro «overoppfyller».

Medaljen ble utdelt av administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i Indremisjonsforbundet (ImF), en stilling Willy Landro for øvrig vikarierte i en periode. Landro pensjonerte seg 1. mars i år, da fra stillingen som økonomi- og admininstrasjonsleder ved ImF-eide Bildøy bibelskole.

– Positiv og raus

– Dine egenskaper er mange, og din kunnskap om de praktiske og formelle ting er også framtredende, så vel som de åndelige gaver og nådegaver som du har. Du er kjent for å være en positiv og raus venn og medarbeider, og dine arbeidsoppgaver gjennom tidene bærer preg av at du har nød og omsorg for de menneskene som ennå ikke har tatt imot evangeliet. Den nøden er fortsatt framtredende og drivkraft etter at du er blitt pensjonist. Din innsats har vært – og er – langt utover 37,5 timers arbeidsuke, sa Ulveseth Heggen, som også har arbeidet sammen med Landro i Midthordland Indremisjon.

På festen lørdag kveld ble det enda en overraskelse for Willy Landro da Marianne Juvik Sæbø gjorde entré og sang to sanger.

Midthordland

Willy Landro startet i Indremisjonsforbundet høsten 1975, da som forkynner. Fra 1977 til 1985 var han barne- og ungdomsarbeider/-sekretær i Midthordland Indremisjon (MI). Deretter fulgte tre år som kretssekretær i MI. Så tilbake til ImF sentralt som landsungdomssekretær fra 1988 til -92. Fram til 1997 var han så bymisjonær i Loddefjord, før han i halvannet år vendte tilbake til kretslederstillingen i MI. Fra 2000 til 2007 var han økonomileder ved Misjonsheimen. I 2012 var han tilbake i ImF sentralt, i det nevnte årsvikariatet som administrasjonsleder, før han høsten 2013 tok fatt på den siste ansattoppgaven, da altså ved Bibelskolen. Til sammen blir dette 33 år og to måneder.

– Slik vi ha lært deg å kjenne, er din tjeneste på langt nær over, men forskjellen er at du ikke står på lønningslista hos en eller annen arbeidsgiver. Du kan være stolt over deg selv og den innsats du har lagt ned i alle disse årene, og selv om det er dager og år i tjeneste som gjør deg verdig til å få denne medaljen, vil vi samtidig si at det også er for den du er, og ikke bare for det du har gjort og gjør, som gjør deg verdig til å ta imot medaljen fra Kongens vel, understreket administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i sin tale.

Det kongelige selskap for Norges Vel ble stiftet i 1809 og beskriver seg selv som en av Norges eldste landsomfattende organisasjoner. Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i 1888 i en tid preget av endringer. Industri ble startet, og nye produkter så dagens lys. Produktene ble ofte premiert med medaljer. Norges Vel tildelte allerede medaljer innenfor sine områder som landbruk og husflid og ble nå oppfordret til også å belønne «lang og tro tjeneste» i arbeidslivet.

Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter.

«Fulde Tilfredshed»

I medaljens første statutter kan vi lese følgende:

«Medaljen uddeles av Direktionen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel til Tjenere af begge Kjøn, der godtgjør at de haver fortjent en saadan offentlig Paaskjønnelse.

Hertil fordres:
1. At Vedkommende har været i samme Tjeneste: paa samme Sted, hos samme Husbond eller i samme Familie i en tid af mindst 25 Aar.
2. At han (hun) har røgtet sin Tjeneste til Vedkommende husbonds fulde Tilfredshed.
3. At vedkommendes Opførsel og Moralske Forhold saavel i som udenfor Tjenesten i enhver Henseende har været Exemplarisk.

Dette måtte godtgjøres av «Vedkommendes Husbond og fra et Par andre med Forholdene vel kjendte paalidelige Personer, hvoriblandt fortrinsvis Sognepræsten.»

Den første som mottok medaljen, var Anne Kristine Knudsdatter, og da for 46 år som tjenestepike på Nedre Klækken gård ved Hønefoss.

Fra festen til ære for Willy Landro.

Fra festen til ære for Willy Landro.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.