Kjønnsdebatten som uteble

Utsendingene tok et ansvar de ikke behøvde å ha tatt, under styrevalget på generalforsamlingen torsdag.

Nettleder_bylinebilde_PetterSom sambåndet.no meldte torsdag kveld, ble tre kvinner valgt inn i Indremisjonsforbundets hovedstyre. Det er helt i tråd med en lovparagraf som styret overraskende gikk langt for å få satt ut av kraft i forkant av valget.

Bakgrunnen var at valgkomiteen hadde lagt fram en kandidatliste fra de sju valgkretsene bestående av åtte kvinner og seks menn. To valgkretser (Nordmøre og Romsdal og Finnmark og landet for øvrig) var – om en ser bort fra benkeforslag – «garantert» å få en kvinne inn – ettersom det bare var kvinnelige kandidater herfra.

«Faren» var derfor større enn tidligere for at kravet i paragraf 8b om at minst fire av sju representanter i styret skal være menn, ville bli vanskelig å gjennomføre. For å unngå at generalforsamlingen skulle havne i en slik situasjon, foreslo styret å oppheve kravet til en bestemt kjønnsandel fra og med i år, mens det egentlig først skulle tre i kraft fra og med 2019. Forslaget om å framskynde denne endringen ble enstemmig vedtatt – uten debatt.

Like enstemmig – og like stilltiende – ble også selve endringen – altså at kravet om kjønnsandel skulle tas bort fordi lære- og tilsynsrådet skal sammensettes på en annen måte, (se mer om dette her) vedtatt. Det er dette lovendringsforslaget som har vakt medienes interesse i forkant av generalforsamlingen, og nå avgått styreformann, Sverre Dag Ljønes, var forberedt på debatt, men det ble det altså ikke. De som hadde ordet, var opptatt av helt andre – og mindre prinsipielle – ting.

Det er ikke nødvendigvis et sunnhetstegn for en organisasjon som på bibelsk grunnlag holder fram at det finnes oppgaver i Guds rikes arbeid som er forbeholdt egnede menn.

Det kan imidlertid også tolkes som om utsendingene opplevde at dette lovendringsforslaget var så gjennomarbeidet – og/eller så opplagt – at man allerede var klar til å ta avgjørelsen. De 204 utsendingenes mottakelse av lovendringssaken ble av noen sammenlignet med de mange enstemmige vedtak i et kommunestyre.

På tross av denne tilsynelatende manglende interessen for kjønnsfordelingen i ImF-styret holdt altså likevel utsendingene seg til den «gamle» lovparagrafen om maksimum tre kvinner i styret, da de avla sin stemme. Om det var fordi det faktisk var viktig for dem med mannlig flertall i styret, er ikke så godt å si. I forkant av valget ble det talt varmt for flere kandidater, men ingen av dem var kvinner, og at det stilte en 28-årig kvinne til valg, ble ikke trukket fram av noen. Hun var heller ikke blant de tre kvinnene som ble valgt inn. At generalsekretær Erik Furnes i sin innledende orientering understreket at styret fortsatt skal være høyeste organ mellom generalforsamlingene – også overordnet lære- og tilsynsrådet (hyrderådet), kan ha spilt en rolle for stemmegivningen.

Av de sju faste representantene ble tre gjenvalgt (Marit Hauge, Anne Bente Klokk Svendsvik og den nye formannen, Odd Asbjørn Nybø), én rykket opp fra første varamannsplass (Gudmud Furnes), og tre er nye (Framnes-rektor Harald Voster, tapende formannskandidat Gabriel Pollestad og Norunn Byrknes). Varamannsvalget finner sted fredag.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.