PRESENTASJON: Misjonsrådet hadde en første gjennomgang av innspillene. Her er det kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon som orienterer om svarene fra hans område. FOTO: PETTER OLSEN

42 innspill om framtiden

Hjelp til å skaffe forkynnere er det som går igjen når foreninger, lag og forsamlinger blir spurt om hva de trenger krets og forbund til.

Fram til midten av mai hadde 42 lokale enheter svart på spørreundersøkelsen kretsene sendte ut ved nyttår om hvordan indremisjonsstrukturen bør se ut i framtiden.

Undersøkelsen hadde fire deler: 1. Hva trengs krets og forbund til i dag? 2. Hvordan bør krets og forbund organiseres? 3. Hvordan skal krets og forbund finansieres i framtiden? 4. Er man fornøyd med strategien?

Behov

På spørsmål 1 nevner 32 av 42 at de fortsatt trenger hjelp til å skaffe talere til det lokale arbeidet. Som en nyetablert forsamling skriver: «Vi treng godt kvalifiserte talarar som både er grunnfesta i Bibelen og har teologisk kunnskap slik at dei kan driva meir bibelundervisning. Samstundes må dei tala slik at det opplevest relevant og forståeleg for dagens menneske.»

Andre ting som trekkes fram, er: veiledning for liv og lære i forsamlingen, felles lover og retningslinjer, ressurspersoner og kursing i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, opplæring av nye ledere og hjelp til planting og forsamlingsbygging. I tillegg ønskes hjelp til administrative oppgaver som ansettelser, fast givertjeneste, varslinger, konflikthåndtering, lønn, momskompensasjon, Frifond og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Noen etterlyser også hjelp med barne- og ungdomsarbeid og evangelisering. Felles-/inspirasjonssamlinger regionalt og sentralt trekkes fram som positivt. Det samme gjør leir- og skolearbeid. Noen ser behov for tilsynsordninger og utfordrer ImF til økt deltakelse i samfunnsdebatt.

En enhet ser forbundet som stedet der de kan ha sin identitet og nasjonale tilhørighet, men understreker at «det må ta utgangspunkt i nå-situasjon og ønsket framtid foran tradisjon».

Organisasjon

På spørsmål om hvordan krets og forbund fungerer som organisasjonsledd, er det generelle inntrykket ganske positivt. Men særlig én enhet opplever at bedehusorganisasjonene er en bremsekloss. «Mange her ønskjer å vera eitt fellesskap» og at «ImF og NLM etter kvart arbeider seg saman til ein organisasjon», skriver de.

En annen enhet foreslår at ImF og NLM eksempelvis slår sammen trossamfunnene sine og arrangerer felles lederkonferanse. Flere andre er imot sammenslåing av de to organisasjonene. Flere enheter ser at deres behov for kretsleddet er i endring, og noen mener at enkelte kretser bør slås sammen.

Økonomi

På spørsmål om hvordan krets og forbund skal finansieres i framtiden, er det særlig ett svar som peker seg ut. «Vår mening er at alle enheter, enten det er sentraladministrasjon, leirsted, kretsledd, bibelcamp, bibelskole, Sambåndet, lokale enheter etc., i prinsippet må være selvfinansiert. (…) Dersom det er en enhet i organisasjonsbildet som tjener andre enheter, slik at de er villig til å betale for å opprettholde denne tjenesten, da har enheten livets rett», skriver denne enheten.

Det er delte meninger om den modellen generalsekretær Erik Furnes har lansert, om at misjonsfolket gir sine gaver til lokalenheten, særlig der det er etablert forsamling, mot at forsamlingen fordeler noe til andre ledd i organisasjonen.

Strategi

Når det gjelder strategi, med blant annet vekt på disippelgjøring og revitalisering, tyder tilbakemeldingene på ganske bred tilslutning til den. En av enhetene skiller seg markant ut ved et ønske om endringer i den teologiske profilen: «Tjenestedelingsprinsippet bør skrinlegges», skriver de. Denne enheten oppfordrer ImF til også å gjennomgå andre «aktuelle stridsspørsmål for å gi en vurdering av hvilke som er absolutter og hvilke spørsmål vi kan ‘være enige om å være uenige om’ og samtidig ha et oppbyggende fellesskap». De nevner legning, dåp, alkohol og ekteskap.

En annen lokal enhet skriver at organisasjonen i større grad bør knyttes sammen av nettverk og relasjoner enn av formelle strukturer, med andre ord mer som en dynamisk bevegelse enn som en strukturert organisasjon.

«Vi erkjenner at det er nødvendig å gjere (smertefulle) endringar for å møte framtida», svarer en annen av de 42 lokalene enhetene.

Misjonsrådet 13.–14. mai vedtok å sette ned en komité som skal arbeide videre med saken fram mot Rådsmøtet 21. september.

Tidligere publisert denne uka:

Helge-lesing: Flaggar med bedehusutstilling (publiseres lørdag morgen)

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.